วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักเรียนแห่สอบมากสุด ธรรมศึกษาภาษาจีน ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา

คนจีนแห่สอบธรรมศึกษา ภาษาจีน ระดับชั้นตรี 202 คน ชั้นโท 2 คน และชั้นเอก 4 คน ช่วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน...

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. พระเทพเจติยาจารย์ เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการสอบธรรมศึกษา ภาษาจีน สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม ที่มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมทั้งอ่านคำกล่าวเปิดการสอบของพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง ว่า การเรียน และการสอบธรรมศึกษาทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้การสอน และสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศยังมีส่วนช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศด้วย

ด้าน พระกวีวรญาณ เลขานุการรองแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า การสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาจีนในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 แล้ว และถือว่ามีจำนวนนักเรียนที่เป็นคนจีนเข้าสอบมากที่สุด โดยระดับธรรมศึกษาชั้นตรี สอบ 202 คน ชั้นโท 2 คน และชั้นเอก 4 คน สำหรับการดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาจีนนั้น ริเริ่มขึ้นโดยสำนักเรียนวัดไตรมิตรฯ ผ่านทางโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ในการอุปถัมภ์ของพระพรหมมังคลาจารย์ หรือเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ ซึ่งมีการจัดสอบครั้งแรกเมื่อประมาณปี 2555 มีผู้เข้าสอบเพียง 40 คนเท่านั้น

ในส่วนของการจัดสอบธรรมศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศนั้น ปัจจุบันสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงมีการจัดสอบประกอบด้วย ภาษาไทย อังกฤษ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย และภาษาลาว โดยในการจัดสอบเป็นภาษาต่างประเทศนั้น อยู่ที่การพิจารณาของสำนักเรียนต่างๆ ว่าจะสามารถดำเนินการจัดสอบได้หรือไม่ เพราะทางสำนักงานแม่กองธรรมฯ จะต้องมีการนำข้อสอบภาษาไทย มาแปลเป็นภาษานั้นๆ ด้วย โดยต้องขึ้นกับจำนวนผู้เรียนของชาตินั้นๆ ด้วยว่ามีจำนวนที่เหมาะสมหรือไม่ และการจัดสอบธรรมศึกษาภาษาต่างประเทศในแต่ละปีนั้น จะจัดคนละช่วงกับการจัดสอบธรรมศึกษาของไทย โดยต้องให้การจัดสอบของไทยเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการจัดสอบในส่วนของภาษาต่างประเทศ

คนจีนแห่สอบธรรมศึกษา ภาษาจีน ระดับชั้นตรี 202 คน ชั้นโท 2 คน และชั้นเอก 4 คน ช่วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน... 21 เม.ย. 2560 18:16 21 เม.ย. 2560 18:33 ไทยรัฐ