วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยรัฐทีวี จับมือ ‘ม.เชียงใหม่’ สร้างนักสื่อสารมวลชนคุณภาพคับแก้ว

หลังจาก ‘ไทยรัฐทีวี’ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 60 นั้น เพื่อปณิธานอันแน่วแน่ต่อไป ล่าสุดไทยรัฐทีวีจึงจับมือกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามเอ็มโอยูร่วมกัน นับเป็นก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชนยุคใหม่

วันนี้ (21 เม.ย.) เวลา 13.20 น. นายวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ บริษัททริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี ช่อง 32) และ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันสร้างสรรค์ ผลิต และแลกเปลี่ยนรายการข่าว และมุ่งหวังพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสารมวลชน บูรณาการความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านสื่อสารมวลชนเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ

นายวัชร เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความไว้วางใจมาร่วมมือกับไทยรัฐทีวี ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ไทยรัฐทีวีใช้สถานที่ (สตูดิโอ) ของมหาวิทยาลัย ผลิตรายการข่าวของศูนย์ข่าวเชียงใหม่ ร่วมกันถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่ เพราะทางมหาวิทยาลัยลงทุนกว่า 10 ล้านบาท ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นระดับมืออาชีพให้นักศึกษาได้ใช้ เสมือนการทำงานในภาคเอกชนจริงๆ

ด้าน รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนนี้โลกเปลี่ยนไปเป็นยุคดิจิทัล และเปลี่ยนไปเร็ว ธุรกิจด้านสื่อไม่หยุดนิ่ง วงการศึกษาต้องจับมือกับวงการวิชาชีพเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้ตรงความต้องการ นักศึกษาและอาจารย์ก็ต้องมีทักษะหลากหลายมากขึ้น และเนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นจุดศูนย์กลางที่จะเข้าสู่ประเทศแถบอาเซียนได้สะดวก ทางมหาวิทยาลัยซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับพม่า เวียดนาม กัมพูชา ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเข้าไปมีความร่วมมือทางด้านวิชาการและสื่อสารมวลชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาร่วมกัน...คณบดีกล่าวสรุป

นอกจากนี้ ไทยรัฐทีวียังร่วมพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ เพื่อให้สอดรับกับบริบทการสื่อสารที่มีสื่อดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญ ส่งตัวแทนบริษัทเป็นวิทยากร หรืออาจารย์รับเชิญในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณะฯ และสนับสนุนรับนักศึกษาในคณะฯ เข้าฝึกงานในแผนกต่างๆ รวมทั้งคณาจารย์เข้าศึกษาดูงานทางวิชาการ หรือเข้ารับฝึกอบรมทางวิชาชีพกับไทยรัฐทีวีอีกด้วย

ไทยรัฐทีวี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปณิธานอันแน่วแน่ต่อไปในการพัฒนานักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ให้เก่งและเชี่ยวชาญ 21 เม.ย. 2560 16:38 ไทยรัฐ