วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตี๋' คว้าเก้าอี้ ปธ.'บวรศักดิ์' นั่งรองฯ กมธ.ยุทธศาสตร์ชาติ

มติเลือก "บิ๊กตี๋" นั่ง ปธ.กมธ.ยุทธศาสตร์ฯ ขณะที่ 4 เก้าอี้รองประธาน "บวรศักดิ์-สุวิทย์-ชูศักดิ์-วิลาศ" โควตา ครม.เข้าวินหมด   

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.60 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง  พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นนัดแรก เพื่อพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งสำคัญในคณะ กมธ. ผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเลือก พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร สนช. อดีต ผบ.สส.เป็นประธาน ขณะที่ตำแหน่งรองประธาน กมธ. 4 คน ประกอบด้วย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ, พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และพล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ตำแหน่งเลขานุการ คือ พล.ร.อ.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ สนช. สำหรับโฆษก กมธ. มี 2 คน คือ พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ สนช. และนายสุชาติ หนองบัว สนช.ขณะที่ตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มี 4 คน คือ 1.กรรณภว์ ธนภรรคภวิน สนช., 2.พล.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ สปท., 3.พล.อ.วัฒนา สรรพานิช สปท. และ 4.นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย

ส่วนตำแหน่งที่ปรึกษา มี 5 ตำแหน่งเป็น สนช.ทั้งหมด คือ 1.นายสมพล พันธุ์มณี, 2.นายนิเวศน์ นันทจิต, 3.นายภิรมย์ กมลรัตนกุล, 4.นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด และ 5.พล.อ.อ.ชนะ อยู่สถาพร

มติเลือก "บิ๊กตี๋" นั่ง ปธ.กมธ.ยุทธศาสตร์ฯ ขณะที่ 4 เก้าอี้รองประธาน "บวรศักดิ์-สุวิทย์-ชูศักดิ์-วิลาศ" โควตา ครม.เข้าวินหมด 21 เม.ย. 2560 13:45 ไทยรัฐ