วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.ลุยปรองดอง จัด 4โซนทั่ว ปท.สรุปความคิดเห็นก่อนนำเสนอร่าง

โฆษก กอ.รมน. ยันปรองดองคืบหน้า เตรียมจัดประชุมกลุ่มย่อยตามภูมิภาคทั่วประเทศ แบ่งเป็น 4 โซนเพื่อสรุปร่างความคิดเห็นร่วม โดยมุ่งเน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อสรุปข้อมูลนำเสนอคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการต่อไป...

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 60 พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า ในขณะนี้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้นำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มต่างๆ นำเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปคณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะฯ จะจัดทำเป็นข้อสรุปความคิดเห็นโดยแยกเป็นข้อมูลจากส่วนกลางและข้อมูลตามภูมิภาคต่างๆ จากนโยบายที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง และให้เป็นความคิดเห็นของประชาชนที่สามารถยืนยันและตรวจสอบได้ คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะฯ ได้มอบหมายให้ กอ.รมน. ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยในภูมิภาคเพื่อให้ตัวแทนของกลุ่มต่างๆ ที่ได้ให้ความคิดเห็น ได้ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นไปตามที่ได้เสนอไว้หรือไม่ และเป็นการเปิดโอกาสที่จะให้ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ได้ทบทวนเพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์

พ.อ.พีรวัชฌ์ กล่าวด้วยว่า ในการดำเนินการในขั้นตอนนี้ กอ.รมน. ได้ให้ กอ.รมน.จังหวัด ได้เตรียมการและพิจารณาเชิญผู้แทนของกลุ่มต่างๆ ที่เคยมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้มาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างสรุปความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง โดย กอ.รมน.จะจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยในภูมิภาคต่างๆ และให้ผู้แทนกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ภาคกลาง จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 3 แห่ง
กลุ่มที่ 1 จัดประชุมกลุ่มย่อยที่ กทม. ในวันที่ 2 พ.ค. 60 การประชุมประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มต่างๆ จากจังหวัด ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, นครนายก, สระแก้ว, ตราด, สมุทรปราการ, ระยอง และจันทบุรี กลุ่มที่ 2 จัดประชุมกลุ่มย่อยที่จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 4 พ.ค. 60 การประชุมประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มต่างๆ จากจังหวัดสระบุรี, นนทบุรี, ปทุมธานี, ชัยนาท, อยุธยา, ลพบุรี, สิงห์บุรีและอ่างทอง กลุ่มที่ 3 จัดประชุมกลุ่มย่อยที่จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 8 พ.ค. 60 การประชุมประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มต่างๆจากจังหวัดเพชรบุรี, นครปฐม, กาญจนบุรี, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 3 แห่ง
กลุ่มที่ 1 จัดประชุมกลุ่มย่อยที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 1 พ.ค. 60 การประชุมประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มต่างๆจากจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, สุรินทร์, กาฬสินธุ์, บุรีรัมย์ และมหาสารคาม กลุ่มที่ 2 จัดประชุมกลุ่มย่อยที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 3 พ.ค. 60 การประชุมประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มต่างๆ จากจังหวัดอุดรธานี, เลย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ, หนองคาย, สกลนคร และนครพนม กลุ่มที่ 3 จัดประชุมกลุ่มย่อยที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9 พ.ค. 60 การประชุมประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มต่างๆ จากจังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร

ภาคเหนือ จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 3 แห่ง
กลุ่มที่ 1 จัดประชุมกลุ่มย่อยที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 28 เม.ย. 60 การประชุมประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มต่างๆจากจังหวัดพิษณุโลก, พิจิตร, กำแพงเพชร, สุโขทัย, นครสวรรค์, อุทัยธานี, เพชรบูรณ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2 จัดประชุมกลุ่มย่อยที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 2 พ.ค. 60 การประชุมประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มต่างๆ จากจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, ตาก และแม่ฮ่องสอน กลุ่มที่ 3 จัดประชุมกลุ่มย่อยที่จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4 พ.ค. 60 การประชุมประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มต่างๆจากจังหวัดเชียงราย, พะเยา, แพร่ และน่าน

ภาคใต้ จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 3 แห่ง
กลุ่มที่ 1 จัดประชุมกลุ่มย่อยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 3 พ.ค. 60 การประชุมประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มต่างๆ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ชุมพร และระนอง
กลุ่มที่ 2 จัดประชุมกลุ่มย่อยที่จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 4 พ.ค. 60 การประชุมประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มต่างๆ จากจังหวัดกระบี่, ตรัง, ภูเก็ต และพังงา กลุ่มที่ 3 จัดประชุมกลุ่มย่อยที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 8 พ.ค. 60 การประชุมประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มต่างๆ จากจังหวัดสงขลา, พัทลุง, สตูล, ยะลา, นราธิวาส และจังหวัดปัตตานี

เมื่อการดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยในภูมิภาคต่างๆ เรียบร้อย คณะอนุกรรมพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จะสรุปข้อมูลนำเสนอให้คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อความสามัคคีปรองดองเป็นลำดับต่อไป.

โฆษก กอ.รมน. ยันปรองดองคืบหน้า เตรียมจัดประชุมกลุ่มย่อยตามภูมิภาคทั่วประเทศ แบ่งเป็น 4 โซนเพื่อสรุปร่างความคิดเห็นร่วม โดยมุ่งเน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อสรุปข้อมูลนำเสนอคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการต่อไป... 21 เม.ย. 2560 11:31 ไทยรัฐ