วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระสังฆราช เสด็จไปทรงเป็นประธานประชุม มส. ไฟเขียวปฏิทินสอบธรรมสนามหลวง

เครดิตภาพ :สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มส.ไฟเขียวปฏิทินสอบธรรมสนามหลวง “พงศ์พร” รุกถก พศจ. 25 เม.ย.นี้ ปรับงานคุ้มครองพุทธศาสนา ย้ำต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม...

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ในวาระปกติ โดยก่อนการประชุม พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรรมการ มส. ได้เข้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันอายุวัฒนมงคล 23 เม.ย. พร้อมกันนี้ พระธรรมธัชมุนี ยังได้ถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสดังกล่าวกับกรรมการ มส. ที่เข้าร่วมประชุมทุกรูปด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. พร้อมด้วยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผอ.สำนักงานพุทธมณฑล ในฐานะโฆษก พศ. ร่วมแถลงข่าวผลการประชุม มส. โดยนายประดับ กล่าวว่า มส.เห็นชอบกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวงประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชพิธฯ กรรมการ มส.ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เสนอจัดสอบนักธรรมชั้นตรีวันที่ 29-30 ก.ย. และวันที่ 1-2 ต.ค. นักธรรมชั้นโท-เอก สอบวันที่ 5-8 พ.ย. และกำหนดสอบธรรมศึกษาทุกระดับชั้นวันที่ 9 พ.ย. และ มส.ยังเห็นชอบการจัดสอบบาลีสนามหลวง ในสนามสอบรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะจัดสอบระดับเปรียญธรรม (ป.ธ.) 1-2 ประโยค ถึงระดับประโยค ป.ธ. 5 กำหนดสอบครั้งแรกวันที่ 20-22 พ.ค. กำหนดสอบซ่อมวันที่ 28-30 มิ.ย.นี้

เมื่อถามถึงกรณีที่ มส.ตั้งผู้แทน มส. 3 รูป พิจารณาเนื้อหาร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ... ที่ผ่านการพิจารณาของฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยละเอียดก่อนจะแจ้งกลับไปยังรัฐบาล พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า การพิจารณาของกรรมการ มส.ทั้ง 3 รูปในเรื่องดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นในเรื่องนี้จึงยังไม่มีความคืบหน้า

พ.ต.ท.พงศ์พร ยังกล่าวถึง การประชุมผู้บริหาร พศ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันที่ 25 เม.ย.นี้ ด้วยว่า จะเป็นการมอบนโยบายตามกรอบการทำงานตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 เน้นการกระจายอำนาจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ปราศจากการทุจริต ทั้งนี้ จะมีการมอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ในการทำหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อต้องการให้การทำงานคุ้มครองพระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพมากกว่าแนวทางเดิมๆ ที่ผ่านมา.

มส.ไฟเขียวปฏิทินสอบธรรมสนามหลวง “พงศ์พร” รุกถก พศจ. 25 เม.ย.นี้ ปรับงานคุ้มครองพุทธศาสนา ย้ำต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม... 20 เม.ย. 2560 18:49 20 เม.ย. 2560 19:31 ไทยรัฐ