วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ดบขส. เคาะตำแหน่งเอ็มดีใหม่ ตั้ง 'จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล' บริหาร

บอร์ด บขส.มีมติแต่งตั้ง 'จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล' ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. คนใหม่

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. ลาออกไปก่อนหน้านี้

สำหรับการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น มีนายประสิทธิ์ สืบชนะ เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ พร้อมด้วยกรรมการ 4 ท่าน ประกอบด้วย นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการ นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ และนายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการพิจารณากำหนดคุณสมบัติ กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม ซึ่งหลังจากนี้บริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาต่อรองอัตราค่าจ้างค่าตอบแทน ก่อนเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าจ้าง และลงนามว่าจ้างต่อไป รวมทั้งจะมีการประเมินผลทำงานในระยะเวลา 4 เดือนแรกด้วย

บอร์ด บขส.มีมติแต่งตั้ง 'จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล' ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. คนใหม่ 20 เม.ย. 2560 16:29 ไทยรัฐ