วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พังงาเตรียมสร้างพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลแห่งแรกในเอเชีย ฟื้นฟูธรรมชาติ

มูลนิธิเขาหลักเตรียมจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ทำแผนจัดรูปแบบการวางยุทโธปกรณ์ที่ปลดระวางรถยนต์บรรทุกขนาด 2.5 ตัน จำนวน 20 คัน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเล...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 เม.ย. 60 ที่โรงแรมลาฟลอร่า เขาหลัก นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกับทางมูลนิธิรักษ์เขาหลัก เพื่อเตรียมวางยุทโธปกรณ์ที่ปลดระวางรถยนต์บรรทุกขนาด 2.5 ตัน จำนวน 20 คัน ในวันที่ 23 เม.ย.60 เป็นพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ตามโครงการพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ด้านนายสมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานมูลนิธิรักษ์เขาหลัก เปิดเผยว่า หลังจากที่จังหวัดพังงาได้ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพบก กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มูลนิธิรักษ์เขาหลัก และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา โดยร่วมกันจัดทำโครงการ พิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเลจังหวัดพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้เริ่มด้วยการสร้างแนวปะการังเทียม วางเรือตรวจการณ์ 13 และ ประติมากรรมเต่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพังงา โดยล่าสุดกองทัพบกโดยกรมขนส่งทางบก ได้มอบยุทโธปกรณ์ ได้แก่ รถยนต์บรรทุกขนาด 2.5 ตัน จำนวน 20 คัน เพื่อนำมาสร้างจุดดำน้ำใหม่ ลดความแออัดและความเสียหายที่เกิดจากนักดำน้ำฝึกหัด ทำลายปะการังในหมู่เกาะต่างๆ ของจังหวัดพังงาโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งพบว่าหลังจากดำเนินโครงการมาในระยะหนึ่ง จุดดำน้ำจุดนี้ เริ่มมีปลาขนาดเล็กเข้ามาหลบในแนวปะการังเทียมเป็นจำนวนมาก เริ่มเกิดวงจรชีวิตหลากหลายรูปแบบ ชาวประมงพื้นบ้านสามารถหาปลาได้มากขึ้น และเริ่มเป็นจุดสนใจของนักดำน้ำ.มูลนิธิเขาหลักเตรียมจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ใต้ทะเลแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย ทำแผนจัดรูปแบบการวางยุทโธปกรณ์ที่ปลดระวางรถยนต์บรรทุกขนาด 2.5 ตัน จำนวน 20 คัน เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติชายฝั่งทะเล... 20 เม.ย. 2560 15:26 ไทยรัฐ