วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ให้เลือด..ให้ชีวิต “Acme Vampire’s Day” กิจกรรมดีต่อใจ

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่ม Acmeinvestor ได้จัดกิจกรรม “Acme Vampire’s Day” การรวมตัวของสมาชิกเพียงส่วนหนึ่ง กว่า 2,000 ชีวิตเพื่อมาร่วมบริจาคเลือดให้กับสภากาชาดไทยได้นำไปช่วยเหลือชีวิตผู้คนอีกต่อๆ ไป โดยมี 5 หนุ่มนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ไฟแรง ประกอบด้วย วรวัฒน์ นาคแนวดี, ภัณฑิล จงจิตรตระกูล, สราวุฒิ ม่วงชู, อภิธัช เสาะการ และ ชินพจน์ พินิจทรัพย์สิน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำมาใช้ช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย

สำหรับกลุ่ม Acmeinvestor จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้านการลงทุน วิธีคิด และการใช้ชีวิตภายใต้ปณิธาน "ทำคนรวยให้เป็นคนดี คนไม่มีให้เป็นคนรวย และอย่าลืมช่วยเหลือสังคม" พร้อมทั้งมีความตั้งมั่น ที่จะให้สังคมรู้จักกับนิยามของคำว่า "ลงทุน" อย่างเข้าใจ โดยไม่มีการระดมทุนเพื่อลงทุนแต่อย่างใด และไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แต่อย่างใดทั้งสิ้น

กลุ่ม Acmeinvestor ได้จัดกิจกรรม “Acme Vampire’s Day” การรวมตัวของสมาชิกเพียงส่วนหนึ่ง กว่า 2,000 ชีวิต เพื่อมาร่วมบริจาคเลือดให้กับสภากาชาดไทย ได้นำไปช่วยเหลือชีวิตผู้คนอีกต่อๆ ไป 20 เม.ย. 2560 14:18 ไทยรัฐ