บริการข่าวไทยรัฐ

สทศ.พบผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 ของปี 60 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปี 59

สทศ.เผยผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 ของปี 60 ผลคะแนนสอบสูงกว่าปี 59 เกือบทุกวิชา แนะผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 20-22 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 60 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า หลังจาก สทศ. ได้จัดการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 11-14 มี.ค.ที่ผ่านมา และจะประกาศผลสอบในวันที่ 20 เม.ย. ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th นั้น สทศ. ได้ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ซึ่งเร็วขึ้นจากที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ สามารถสรุปผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 9 วิชา ดังนี้ GAT ความถนัดทั่วไป เข้าสอบ 102,233 คน คะแนนเฉลี่ย 161.00 ประกอบด้วย GAT ส่วนที่ 1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้โจทย์ปัญหา เข้าสอบ 102,215 คน คะแนนเฉลี่ย 115.68 และ GAT ส่วนที่ 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 102,230 คน คะแนนเฉลี่ย 45.34

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวอีกว่า ส่วน PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 69,151 คน คะแนนเฉลี่ย 49.61 ส่วน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 60,924 คน คะแนนเฉลี่ย 79.94 ขณะที่ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 17,119 คน คะแนนเฉลี่ย 93.77

สำหรับ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 3,427 คน คะแนนเฉลี่ย 93.24 ส่วน PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส เข้าสอบ 3,813 คน คะแนนเฉลี่ย 95.79 ขณะที่ PAT 7.3 ความถนัดทางญี่ปุ่น เข้าสอบ 2,898 คน คะแนนเฉลี่ย 114.80 ส่วน PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน เข้าสอบ 4,520 คน คะแนนเฉลี่ย 104.27

ขณะที่ PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ เข้าสอบ 198 คน คะแนนเฉลี่ย 92.80, PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู เข้าสอบ 29,104 คน คะแนนเฉลี่ย 140.97 ส่วน PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ เข้าสอบ 2,760 คน คะแนนเฉลี่ย 147.80 ด้าน PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน เข้าสอบ 1,395 คน คะแนนเฉลี่ย 87.64 และ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เข้าสอบ 2,177 คน คะแนนเฉลี่ย 84.96

ทั้งนี้ ผลการสอบในภาพรวมของเดือน มี.ค.60 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งสอบเดือนมี.ค.59 ที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 20-22 เม.ย.นี้ เวลา 09.00-16.00 น. ที่ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th