วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครูโวยเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ไม่เป็นธรรม

ก.ค.ศ.ย้ำมีบทเฉพาะกาลรักษาสิทธิ์ เปิดฟังความเห็นก่อนเสนอบอร์ด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้แทนชมรมครูผู้ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ที่จะประกาศใช้วันที่ 5 ก.ค.2560 ทั่วประเทศ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เพื่อขอให้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ เนื่องจากเห็นว่าหากมีการประกาศใช้เกณฑ์ใหม่จะทำให้ครูที่บรรจุตั้งแต่ปี 2551-2559 ได้รับผลกระทบและไม่เป็นธรรม เพราะครูที่บรรจุหลังวันที่ 5 ก.ค.ในปีที่มีสิทธิยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิมต้องเสียสิทธิ ทั้งที่ได้เตรียมรวบรวมผลงานไว้แล้ว ทำให้ครูขาดแรงจูงใจและขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังกังวลเรื่องการสะสมชั่วโมงสอนเพื่อเข้าสู่วิทยฐานะ แต่เนื่องจาก รมว.ศธ.ไปราชการต่าง-ประเทศ พล.ท.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการรับเรื่องแทน

นายพินิจศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดปฏิทินประเมินวิทยฐานะ โดยช่วง เม.ย.ถึงต้น พ.ค. จะจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอน พร้อมคู่มือการประเมินตามตัวชี้วัด จากนั้นจะเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญ เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล พิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ และช่วงปลาย พ.ค.จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลสรุปเข้าที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายอีกครั้ง ก่อนเสนอบอร์ด ก.ค.ศ.พิจารณาและประกาศใช้ให้ทันวันที่ 5 ก.ค.นี้

“รมว.ศธ.ย้ำให้ดูแลครูที่มีสิทธิยื่นวิทยฐานะเดิมไม่ให้ต้องเสียสิทธิ และสั่งให้ปรับแก้บางส่วนให้เหมาะสมเป็นธรรม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีคุณสมบัติอยู่เดิมจะต้องจัดทำบทเฉพาะกาล ให้นำผลงานที่เตรียมไว้มาเทียบได้ ยืนยันว่าคนที่มีสิทธิและเตรียมผลงาน รวมถึงคนที่มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์สามารถนำมาปรับเทียบเพื่อขอมีวิทยฐานะในระบบใหม่ได้ ขณะเดียวกันครูกลุ่มค้างที่ได้ยื่นขอประเมินวิทยฐานะไว้แล้วก็สบายใจได้ สามารถขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์เดิม ขอให้ติดตามข้อมูลจาก ก.ค.ศ.และเว็บไซต์ ศธ.เท่านั้น อย่าหลงเชื่อคนอื่น” เลขาฯ ก.ค.ศ.กล่าว

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้แทนชมรมครูผู้ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ที่จะประกาศใช้วันที่ 5 ก.ค.2560 ทั่วประเทศ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ 20 เม.ย. 2560 00:48 ไทยรัฐ