วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สส.เปิดหลักสูตรผู้บริหารสีเขียว

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สส.ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสําหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการและการเป็นนักบริหารสิ่งแวดล้อมมืออาชีพ เป็นผู้บริหารยุคใหม่หัวใจสีเขียว เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและต้นแบบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เนื้อหาหลักสูตร อาทิ หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการองค์การ การจัดการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อบรมวันที่ 26 พ.ค.-16 ก.ย.นี้ โดยเปิดรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปเป็นข้าราชการหรือผู้บริหารเอกชน รวม 60 คน รับสมัครถึงวันที่ 5 พ.ค.นี้ สอบถาม โทร.0-2577-7084-5 อีเมล์ training2@deqp.mail.go.th 

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สส.ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 20 เม.ย. 2560 00:32 ไทยรัฐ