วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป้องกันวางบึมถนนสายหลัก

จัดรถเก็บขยะตามเวลา-จตุจักรสั่งเก็บถังขยะมูลฝอยริมถนน

นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผอ.เขตจตุจักร กล่าวว่า เขตฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดเก็บถังรองรับมูลฝอยในถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่ เพื่อป้องกันเหตุลอบวางระเบิดหรือเหตุไม่สงบต่างๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอจัดเก็บถังรองรับมูลฝอยในถนนสายหลัก สายรองทุกสาย เพื่อป้องกันเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยขอความร่วมมือให้ทิ้งตามเวลาที่กำหนด เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ทั้งนี้ เขตฯ ได้กำหนดวันจัดเก็บขยะทั่วไปบนถนนสายหลัก สายรองทุกสายในพื้นที่เป็นประจำทุกวัน ในส่วนการจัดเก็บขยะในตรอก ซอย หมู่บ้าน ชุมชน กำหนดจัดเก็บขยะวันเว้นวัน หรือวันเว้นสองวัน ตามความเหมาะสมของแต่ละ พื้นที่ โดยขอความร่วมมือประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมถนนใหญ่ทิ้งขยะมูลฝอยได้ตั้งแต่เวลา 18.00-02.00 น. ของทุกวัน ส่วนขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ แก้ว ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฯ กำหนดจัดเก็บทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกเดือน พร้อมทั้งขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่สอดส่องสังเกตสิ่งผิดปกติและวัตถุต้องสงสัย หากพบสิ่งผิดปกติแจ้งสำนักงานเขตจตุจักร โทร. 0-2511-2658 เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป.

นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผอ.เขตจตุจักร กล่าวว่า เขตฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดเก็บถังรองรับมูลฝอยในถนนสายหลัก สายรองในพื้นที่ เพื่อป้องกันเหตุลอบวางระเบิดหรือเหตุไม่สงบต่างๆ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง 20 เม.ย. 2560 00:24 20 เม.ย. 2560 00:24 ไทยรัฐ