วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.ร่วมเป็นเจ้าภาพงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

มหาดไทยร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 60 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2325 และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงนำพาประเทศชาติเป็นปึกแผ่น และเจริญรุ่งเรืองยืนยาวมาเป็นเวลา 235 ปี

โดยการจัดงานในครั้งนี้มี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม, นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์, นายสมนึก บำรุงสาลี รองปลัดกระทรวงพลังงาน, นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ อุทิศถวายบูรพกษัตริย์ เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย, นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม, นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยอธิบดีทุกกรม และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนข้าราชการ พนักงานของทั้ง 6 กระทรวง เข้าร่วมพิธี

โดยในพิธี พล.อ.อนุพงษ์ ถวายพวงมาลัย จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะเบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ จากนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ และเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และผู้บริหารหน่วยงานทั้ง 6 กระทรวง ถวายเครื่องสักการะ และถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานพิธีสงฆ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระภิกษุสงฆ์ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดจัดขึ้น ณ พระอารามหลวงที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นับเป็น 1 ใน 10 พระอารามหลวง สถานที่จัดพิธีสำคัญดังกล่าว โดยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดที่มีความสำคัญ และถือเป็นวัดประจำรัชกาลองค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึง 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงสร้างขึ้นตามราชประเพณี และโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามประจำรัชกาลของพระองค์ และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ทรงมีพระราชศรัทธาบูรณปฏิสังขรณ์ เสมือนหนึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์ด้วย

มหาดไทยร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 19 เม.ย. 2560 19:45 ไทยรัฐ