วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาแล้ว เรือจีน! สำรวจน้ำโขงตามมติครม.ไทย ชี้อนุญาตรุกล้ำอธิปไตย (คลิป)

มาถึงแล้วกองเรือสำรวจจีน 6 ลำ ทั้งเรือใหญ่เรือเล็ก เทียบท่าที่เชียงแสน เตรียมสำรวจเกาะแก่งในแม่น้ำโขงเขตเชียงราย เป็นเวลา 55 วัน ตามมติครม.ไทย ที่เห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศ ท่ามกลางเสียงคัดค้านของกลุ่มอนุรักษ์... 

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง–แม่น้ำโขง ค.ศ. 2015 – 2025 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการขนส่งทางน้ำระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง–แม่น้ำโขง และการดำเนินงานเบื้องต้น (งานศึกษาสำรวจออกแบบ) โดยเรือสำรวจของจีนจะเริ่มเข้าสำรวจภาคสนามบริเวณพรมแดนไทย-ลาว มีกำหนดระยะเวลาดำเนิน 55 วัน ท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนริมโขง (อ่านข่าว แฉจีนตีมึน นำเรือรุกสำรวจ เตรียมระเบิดเกาะแก่งแม่น้ำโขง ไทย-ลาว)

ต่อมา เวลา 10.00 น. วันที่ 19 เมษายน 60 ได้มีเรือสำรวจภาคสนามของจีน จำนวน 6 ลำ มีเรือจาฟู้ 3 เรือ ฉีตง 9 เรือ เฉินไท้ 198 ซึ่งเรือทั้ง 3 ลำ เป็นเรือบรรทุกขนาดใหญ่ภายในบรรจุคนถึง 40 คน และเรือเล็ก แบบเรือสำรวจภาคสนามอีก 3 ลำ เข้าเทียบท่าเรือเชียงแสน 1 ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน โดยมีนายสุรนาท ศิริโชติ รักษาการ ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคเชียงราย น.อ.ชลทัย รัตนเรือง ผบ.นรข.เขตเชียงราย ร.ต.อ.หญิง รุ่งจิตร งามเลิศ รองสว.ด่าน ตม.เชียงแสน ด่านศุลกากรเชียงแสน และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน เข้าตรวจสอบ จากนั้นได้ร่วมหารือกันที่ทำการด่านศุลกากร ภายในท่าเรือ

นายหลิวเจี่ยน หัวหน้าคณะสำรวจของเรือจีน แจ้งว่า จะขอพักเรือและให้ลูกเรือได้ขึ้นไปซื้ออาหารโดยไม่ต้องทำพิธีการเข้าเมือง แต่ทาง ร.ต.อ.หญิง รุ่งจิตร ไม่ยินยอม และให้ทำผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองรวมทั้งแจ้งบัญชีเรือ ลูกเรือกับ ตม.และศุลกากร จนในที่สุดทางนายหลิวเจี่ยนยอมให้ชิปปิ้งใน อ.เชียงแสน ทำพิธีการการเข้าเมือง และแสดงบัญชีเรือ พร้อมผู้โดยสารอย่างถูกต้อง

นายสุรนาท รักษาการ ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคเชียงราย กล่าวว่า ทางเรือสำรวจร่องแม่น้ำโขงจะพักเรือ เพื่อทำเอกสารผ่านพิธีการของไทยอย่างถูกต้อง 1 วัน จากนั้นจะออกสำรวจภาคสนามในแม่น้ำโขงในเขตไทย 15 จุด ตั้งแต่ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น ซึ่งในเขตเชียงแสน มี 4 จุด จุดที่ 1 บริเวณใกล้เกาะดอนซาว สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง จุดที่ 2 ท้ายท่าเรือเชียงแสน 2 ต.บ้านแซว จุดที่ 3 เขตบ้านสวนดอก ต.บ้านแซว และจุดที่ 4 บ้านสันต้นเปา ต.แม่เงิน ทุกครั้งที่เรือจีนออกสำรวจล่องน้ำโขง จะต้องแจ้งเจ้าท่าก่อนทุกครั้ง และจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า พร้อม นรข.เขตเชียงรายออกไปร่วมสำรวจด้วย

ด้าน น.อ.ชลทัย กล่าวว่า ในส่วนของนรข.เขตเชียงราย จะจัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าท่าให้อยู่ในคณะสำรวจ ควบคุมกำกับดูแลให้ทำตามแผนที่ได้ส่งให้ฝ่ายไทยไว้แล้ว ในเบื้องต้นเป็นการสำรวจตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนในการพัฒนาร่องน้ำในแม่น้ำโขง เมื่อสำรวจเสร็จจะต้องส่งแผนให้ทางคณะรัฐมนตรี แต่การสำรวจภาคสนามครั้งนี้ ทางเราจะไม่ยอมให้คณะสำรวจทำการสำรวจนอกเหนือแผนที่เขาเสนอไว้ให้กับเรา โดยจะใช้เวลาสำรวจในเขตประเทศไทย ประมาณ 2 เดือน

ขณะที่นายหลิวเจี่ยน หัวหน้าคณะสำรวจของจีน ไม่ยอมตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าว ที่ถามว่ารู้สึกอย่างไรกับกรณีคนไทยที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขง ไม่เห็นด้วยในการสำรวจของเรือจีนในครั้งนี้ ตอบเพียงสั้นๆ ว่า เขาเสียใจที่ไม่สามารถจะให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ได้ เพราะรัฐบาลจีน กำชับในเรื่องนี้มาก

วันเดียวกันเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 คัดค้านการสำรวจระเบิดแก่งแม่น้ำโขงของเรือจีน เพราะเห็นว่าไทยไม่ได้ประโยชน์อะไร เป็นการทำลายระบบนิเวศที่สำคัญของโลก และทรัพยากรข้ามพรมแดนที่ใช้ร่วมกันระหว่างประเทศ การที่กรมเจ้าท่าอนุญาตให้บริษัทรับจ้างเอกชนจีนเข้าสำรวจแม่น้ำโขงในเขตชายแดนไทย-ลาว จึงเท่ากับเปิดให้ล่วงล้ำอธิปไตย และการประสานงานมีเพียงเอกชนจีนกับหน่วยงานรัฐไทยระดับกรมเท่านั้น หากเกิดความเสียหายใครจะรับผิดชอบ จึงขอให้ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 15 ปีย้อนหลังที่ระเบิดแก่ง แม่น้ำโขงในระยะที่ 1 ก่อนสำรวจครั้งใหม่

นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง-ล้านนา และอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน กล่าวว่าขณะนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบริมแม่น้ำโขง 3 อำเภอเตรียมประชุมหาแนวทางต่อต้านเรือสำรวจของจีนในวันที่ 21 เม.ย.นี้ และร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามรัฐธรรมนูญปี 59 มาตรา 50 ข้อ 2. บัญญัติไว้ว่า บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อ 8. ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม ขอคัดค้านต่อรัฐบาลให้ระงับการสำรวจระเบิดแก่งหินในแม่น้ำโขงก่อนจะมีการสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยา และความมั่นคงแห่งรัฐเสร็จสิ้นสมบูรณ์.

มาถึงแล้วกองเรือสำรวจจีน 6 ลำ ทั้งเรือใหญ่เรือเล็ก เทียบท่าที่เชียงแสน เตรียมสำรวจเกาะแก่งในแม่น้ำโขงเขตเชียงราย เป็นเวลา 55วัน ตามมติครม.ไทย ที่เห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศ ท่ามกลางเสียงคัดค้านของกลุ่มอนุรักษ์... 19 เม.ย. 2560 16:01 ไทยรัฐ