วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โดนเทที่สนามบิน? เจาะ 7 วิธี เช็กให้ดีก่อนซื้อทัวร์เที่ยวต่างประเทศ

เฮ้ยนี่โดนหลอกหรือเปล่า? หลายต่อหลายครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวถูกบริษัททัวร์หลอกต้มตุ๋นซะจนเปื่อย สูญเงินไปไม่น้อย แถมยังต้องเสียเวลา เสียน้ำตาด้วยความเจ็บใจ อย่างล่าสุดก็มีข่าวบริษัทขายตรงแห่งหนึ่ง อ้างว่าสามารถจัดทัวร์แบบเหมาลำ หลอกขายตั๋วไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น แต่เมื่อมาถึงสนามบินแล้ว ผู้โดยสารกลับพบว่าไม่สามารถเดินทางได้

วันนี้ ไทยรัฐออนไลน์ เลยอยากจะมาเตือนภัยเพื่อนๆ สายเที่ยว อย่าได้หลงเชื่อคำพูดสวยหรูของมิจฉาชีพเหล่านี้ แต่ควรใช้สติให้มาก ค้นหาข้อมูลและเช็กรายละเอียดต่างๆ ให้รอบคอบทุกครั้ง ก่อนจ่ายเงินซื้อทัวร์ ส่วนจะต้องทำอย่างไรบ้าง เรามี 7 วิธีมาแนะนำ...

1. ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนการเลือกซื้อทัวร์ว่า บริษัทนั้นๆ มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หรือไม่

2. ตรวจสอบเลขที่ วัน เดือน ปี ที่ออกใบอนุญาต ซึ่งใบอนุญาตมีอายุ 2 ปี และควรตรวจสอบประวัติของบริษัทนำเที่ยวจากกรมการท่องเที่ยวก่อนว่าบริษัทเหล่านั้นมีเรื่องร้องเรียน หรืออยู่ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่

3. ก่อนจะเลือกซื้อทัวร์ หรือรายการนำเที่ยวใดๆ ก็ตาม จะต้องสังเกตว่า มีการระบุรายละเอียดชัดเจนว่าราคาเท่าไหร่ และราคาดังกล่าวลูกค้าจะได้รับอะไรบ้าง ควรซื้อรายการนำเที่ยวจากบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตรงประเภท และยังไม่หมดอายุ

หากพบว่าการประกอบธุรกิจนำเที่ยวใดๆ ไม่มีใบอนุญาตถูกต้อง จะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4. ควรเลือกทัวร์ที่มีโปรแกรมชัดเจน ผู้ประกอบการมีประสบการณ์จริง ไม่ควรเลือกทัวร์ที่ราคาถูกจนเกินไป รวมถึงควรตรวจสอบบัญชีธนาคารที่โอนเงินเข้าไป ให้ดูว่าเป็นชื่อของใครในบริษัท เช่น ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัททัวร์ที่ซื้อจริง ไม่ควรโอนให้พนักงานหรือผู้ติดต่อ เป็นต้น

5. กรณีเลือกซื้อทัวร์ผ่านทางเว็บไซต์ ควรเลือกซื้อจากเว็บไซต์ที่มีความเชื่อถือได้ ต้องตรวจเลขที่ใบอนุญาตก่อนทุกครั้ง และควรซื้อทัวร์จากบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน

6. หากชำระเงินซื้อไปแล้ว จะต้องเก็บเอกสารชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ประกอบการร้องเรียนในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือไม่ตรงกับรายการนำเที่ยวที่ซื้อ นอกจากนี้ก็ควรเช็กรายละเอียดการจองตั๋วเครื่องบิน เช่น หมายเลข Booking Number และเบอร์โทรติดต่อกลับของสายการบินที่ท่านจะเดินทาง

7. หากพบว่าบริการทัวร์ที่ซื้อมานั้นไม่เป็นไปตามข้อตกลง ต้องเข้าทำการตรวจสอบและร้องเรียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว อย่างเร่งด่วน โดยสามารถตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว www.tourism.go.th และผ่านทางสายด่วนกรมการท่องเที่ยว 0-2401-1111


ที่มาข้อมูลบางส่วน : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เห้ยนี่โดนหลอกหรือเปล่า? หลายต่อหลายครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวถูกบริษัททัวร์หลอกต้มตุ๋นซะจนเปื่อย สูญเงินไปไม่น้อย แถมยังต้องเสียเวลา เสียน้ำตาด้วยความเจ็บใจ อย่างล่าสุดก็มีข่าวบริษัทขายตรงแห่งหนึ่ง อ้างว่าสามารถจัด 19 เม.ย. 2560 15:30 ไทยรัฐ