วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สืบสานประเพณีอันดีงามวันปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเสริมมงคลให้ชีวิต

ดร.วันดี กุลชรยาคง จุลเจริญ นำคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส.

การรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย นับเป็นหนึ่งในประเพณีอันดีงามที่ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ทุกยุคทุกสมัย ถือเป็นแนวปฏิบัติกันเรื่อยมา และปีนี้ ดร.วันดี กุลชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีฯ ก็ถือเอาฤกษ์ดีวันปีใหม่ไทยเชิญอดีตประธานสภาสตรีฯ อาทิ เรือนแก้ว กุยยกานนท์ แบรดท์, ยุวดี นิ่มสมบุญ, เยาวเรศ ชินวัตร และคณะกรรมการอาวุโสแต่ละยุคแต่ละสมัยมาร่วมงานรดน้ำขอพรผู้อาวุโสกันอย่างอบอุ่น ณ บ้าน
มนังคศิลา งานนี้ประธานสภาสตรีฯบอกว่า ประเพณีสงกรานต์นอกจากจะเป็นวันปีใหม่ของไทยแล้ว ยังเป็นวันที่ได้แสดงความกตัญญู ความเคารพระลึกถึงผู้อาวุโส พร้อมเป็นโอกาสที่จะได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ที่สำคัญคือประเพณีอันดีงามนี้ยังช่วยลดช่องว่างความไม่เข้าใจกัน เพราะเป็นวันที่ทำให้ทุกคนได้ขอขมา ขออภัยซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานที่อาจมีการกระทบกระทั่งหรือไม่เข้าใจกัน ก็ได้ใช้โอกาสนี้ขอขมา สร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีสืบต่อกันไป

ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ นงนุช นามวงศ์, ม.ล.สุรวุฒิ ทองแถม และ สุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี ร่วมกันจัดงาน “สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ” สืบสานประเพณีสงกรานต์แบบล้านนา โดยมีผู้สูงอายุวัย 60-105 ปีในอำเภอสารภี จำนวน 380 คน มาร่วมในพิธีรดน้ำดำหัว ที่บ้านสวนสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยแม่งานใหญ่ “นงนุช นามวงศ์” บอกว่า ได้จัดงานสืบสานประเพณีที่ดีงามนี้มาเป็นที่ปีที่ 15 แล้ว นอกจากลูกหลานจะได้รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันเริ่มต้นปีใหม่ไทย ยังได้มอบชุดสิ่งของจำเป็นตามความเชื่อของชาวล้านนา หรือ “ชุดเตรียมตัว” มอบให้ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ชุดเสื้อผ้า, ผ้าห่มแพร อันเป็นของใช้จำเป็น เรียกว่าเตรียมพร้อมหากจากโลกนี้ เป็นการเตือนสติ ให้ระลึกว่า ชีวิตนี้อีกไม่นาน อะไร สิ่งใดที่ยังไม่ได้สร้าง ยังไม่ได้ทำ ต้องเร่งสร้างเร่งทำ เป็นการเตือนสติให้ผู้สูงอายุหมั่นรักษาศีล สร้างความดี เตรียมไว้ โดยกิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ที่อำเภอสารภี จะจัดเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 13 เม.ย. ซึ่งเรียกว่าประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือวันสังขารล่องแปลว่า วันสิ้นสุดศักราชเก่า มีการทำความสะอาดบ้านเรือน ชำระล้างร่างกาย สระผม หรือที่เรียกว่า “ดำหัว” ให้สะอาด โดยใช้น้ำขมิ้นส้มป่อย มี 3 ลักษณะคือ ดำหัวตัวเอง, ดำหัวผู้สูงอายุ เช่น บิดา มารดา พระสงฆ์ ผู้นำ และดำหัวผู้น้อย ได้แก่ ภรรยา บุตร หลาน เป็นต้น.

การรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย นับเป็นหนึ่งในประเพณีอันดีงามที่ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ทุกยุคทุกสมัย ถือเป็นแนวปฏิบัติกันเรื่อยมา และปีนี้ ดร.วันดี กุลชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีฯ ก็ถือเอาฤกษ์ดี 19 เม.ย. 2560 15:16 ไทยรัฐ