วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'จ้อน' ป้องทีม ศก.รัฐมีผลงาน แนะประเมินรอบด้าน หวั่นเปลี่ยนปฏิรูปสะดุด

"อลงกรณ์" อวยทีมเศรษฐกิจ รบ.มีผลงาน แนะประเมินรอบด้านเป็นธรรม ไม่ควรเปลี่ยนม้ากลางน้ำ เหตุจะทำ ศก.ชาติสะดุด

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.60 นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 กล่าวถึงการเรียกร้องให้เปลี่ยนทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ว่า ตนเห็นว่าจากการประเมินผลงานของทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเห็นว่า มีผลงานเป็นรูปธรรมใน 5 ด้าน ได้แก่ ทำให้เศรษฐกิจเติบโตมีเสถียรภาพต่อเนื่อง ขับเคลื่อนปฏิรูปเศรษฐกิจโมเดลใหม่คืบหน้า สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งนับว่าเดินมาถูกทางแล้ว ทั้งนี้การทำงานย่อมมีความผิดพลาดบ้าง ทำไม่ทันบ้างซึ่งเป็นธรรมดาของคนทำงานภายใต้ปริมาณปัญหาบางสาขาเศรษฐกิจ บางกลุ่มอาชีพ ยังฝืดเคืองก็ต้องช่วยกันเสนอแนะอย่าติเรือทั้งโกลน เพราะปัญหาของประเทศสะสมหมักหมมมานาน เวลาสั้นๆ แค่นี้ทำได้ขนาดนี้ ถือว่าสอบผ่านควรให้เครดิตมากกว่าจะเสนอให้โละทิ้ง   

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า การประเมินผลงานต้องเป็นธรรมและมองอย่างรอบด้านพิจารณาข้อมูลให้ครบถ้วน ส่วนจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับแนวทางของทีมเศรษฐกิจหรือไม่ ย่อมเห็นต่างกันได้เพราะการแก้ไขปัญหาหรือการปฏิรูปเศรษฐกิจมีหลากหลายวิธี ทั้งนี้ต้องดูที่ผลลัพธ์เมื่อผลออกมาดี ก็ต้องเดินหน้าต่อ ไม่ควรเปลี่ยนม้ากลางน้ำหรือเปลี่ยนขุนพลกลางศึกจะทำให้งานปฏิรูปเศรษฐกิจของชาติสะดุด 

"อลงกรณ์" อวยทีมเศรษฐกิจ รบ.มีผลงาน แนะประเมินรอบด้านเป็นธรรม ไม่ควรเปลี่ยนม้ากลางน้ำ เหตุจะทำ ศก.ชาติสะดุด 19 เม.ย. 2560 13:15 ไทยรัฐ