วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไพบูลย์' หนุน กรธ.ชงเก็บเงินสมาชิก ปีละ 100 บาท บำรุงพรรคการเมือง

"ไพบูลย์ หนุน กรธ. ชงเก็บค่าสมาชิกพรรคการเมือง ปีละ 100 บาท ชี้จะทำให้ ปชช.มีส่วนร่วม-ปฏิรูปพรรคฯให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 60 นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะผู้ริเริ่มจะจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 267 สนช.จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันรับร่างฯ

ทั้งนี้ มีบุคคลจากพรรคการเมืองหลายพรรค ออกมาคัดค้านวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วยกับการที่ กรธ.บัญญัติให้พรรคการเมืองเก็บค่าบำรุงพรรคจากสมาชิกพรรค ไม่น้อยกว่าปีละ 100 บาท โดยเห็นว่าควรใช้แบบเดิมที่ไม่มีการเก็บค่าบำรุงพรรคจากสมาชิกพรรค เพียงแค่รวมลายมือชื่อก็มาอ้างว่าเป็นสมาชิกพรรคของตนเเล้ว ตนเห็นว่าแบบเดิมจะทำให้ประชาชนที่พรรคการเมืองนำมาอ้างว่าเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้มีส่วนร่วมรู้สึกผูกพันเป็นเจ้าของพรรคการเมืองนั้นๆ อย่างแท้จริง เป็นที่มาของความล้มเหลวของพรรคการเมืองไทย

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า เห็นด้วยอย่างยิ่งที่กับ กรธ. ที่ให้ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคจะมีส่วนร่วมให้เงินบำรุงพรรคปีละไม่น้อยกว่า 100 บาท เพราะจะทำให้เกิดการปฏิรูปพรรคอย่างแท้จริง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมผูกพันเป็นเจ้าของพรรค ทำให้สมาชิกพรรคประกอบด้วยประชาชนที่มีอุดมการณ์ จิตอาสา เสียสละ และตื่นตัวทางการเมือง มีผลให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงเต็มที่ในการกำกับดูแลพรรค ทำให้พรรคเป็นของประชาชนช่วยถ่วงดุลไม่ให้พรรคถูกครอบงำโดยนายทุนพรรคการเมือง แต่หากไม่มีการเขียนกฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยออกค่าบำรุงพรรค ก็เท่ากับทำลายหลักการสำคัญที่สุดของการปฏิรูปการเมืองโดยการปฏิรูปที่พรรคการเมือง จึงหวังว่ายัง สนช.ช่วยพิจารณาเห็นชอบให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมเสียสละออกเงินค่าบำรุงพรรคไม่น้อยกว่าปีละ 100 บาท ตามร่างพ.ร.บ. พรรคการเมือง มาตรา 15(15) ของ กรธ. เพราะเป็นการเริ่มต้นการปฏิรูปพรรคการเมืองอย่างแท้จริง และเป็นไปตามหลักการ แห่งรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 258 ด้านการเมือง(2)

"ไพบูลย์ หนุน กรธ. ชงเก็บค่าสมาชิกพรรคการเมือง ปีละ 100 บาท ชี้จะทำให้ ปชช.มีส่วนร่วม-ปฏิรูปพรรคฯให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง 19 เม.ย. 2560 11:19 ไทยรัฐ