วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สิ่งที่ประชาชนคาดหวัง

นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 และการเมืองเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง เริ่มมีเสียงวิจารณ์ว่ารัฐบาล คสช.เข้าสู่ภาวะขาลง ผลการสำรวจความคิดเห็นคนไทยทั่วประเทศของสวนดุสิตโพล เมื่อถามถึงกระแสข่าวการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักการเมืองและประชาชนเป็นการส่งสัญญาณเตือนอะไรถึงรัฐบาล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าจำกัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป

รองลงไป กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งมองว่าขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองเข้มข้นยิ่งขึ้นและเมื่อถามว่ารัฐบาลควรแก้ไขปัญหาอย่างไร ส่วนใหญ่ (70.13%) บอกว่าควรรับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างเปิดกว้าง ชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน รองลงไปเสนอแนะว่ารัฐบาลจะต้องมุ่งมั่น จริงใจ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เหมาะสมกับสถานการณ์

จากโพลครั้งนี้ แสดงว่าคนไทยส่วนใหญ่ (61.85%) รู้สึกว่าถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไปและต้องการให้รัฐบาลรับฟังความเห็นประชาชนบ้าง ขณะนี้จะมีการออกกฎหมายสำคัญๆมากมาย ที่รัฐบาลควรรับฟังความเห็นไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ หรือ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับ เช่น กฎหมายพรรคการเมือง

ร่างกฎหมายจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติเร็วๆนี้ เป็นร่างกฎหมายสำคัญอย่างยิ่ง เพราะกำหนดกติกาการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ที่จะมีผลผูกมัดให้รัฐบาลต่อๆไปต้องปฏิบัติไม่ได้ใช้บังคับกับคนไทยเพียงกว่า 65 ล้านในปัจจุบัน แต่ผูกพันถึงอีกไม่รู้กี่ล้านคนที่จะเกิดใหม่ใน 20 ปีข้างหน้า.

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย ผบ.สี่เหล่าทัพ และ ผบ. ตร. เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 14 คน แผนยุทธศาสตร์ต้องผ่านความเห็นชอบของ สนช. หาก สนช.สิ้นสุดไปก่อน ให้ขอความเห็นชอบจากวุฒิสภา ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของ คสช. เช่นเดียวกับ สนช. โดยไม่พูดถึง ส.ส.ที่มาจากเลือกตั้ง

ส่วนเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาชน ที่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าถูกจำกัดมากเกินไป รัฐบาลต้องไม่ลืมว่าขณะนี้มีประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 อย่างเป็นทางการ ประชาชนจึงย่อมคาดหวังที่จะมีสิทธิเสรีภาพเต็มตามรัฐธรรมนูญ คาดหวังว่ารัฐบาลจะเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับประชาชน มิใช่ว่าจะใช้บังคับประชาชนฝ่ายเดียว

สิทธิเสรีภาพที่ประชาชนคาดหวัง ไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะเป็นผู้หยิบยื่นให้ประชาชน แต่เป็นสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติ และเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมายต่างๆที่ขัดรัฐธรรมนูญต้องยกเลิกไป รัฐธรรมนูญใหม่ระบุว่า ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ มีสิทธิฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ.

19 เม.ย. 2560 10:25 ไทยรัฐ