วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บสย.ปลื้มผลงานไตรมาส 1 ยอดค้ำเอสเอ็มอีพุ่ง 11,000 ล้าน

บสย.โชว์ผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อไตรมาส 1/2560 เป็นไปตามเป้าหมาย ชี้มาตรการรัฐดันยอดค้ำประกันสินเชื่อพุ่งกว่า 11,000 ล้านบาท หนุนเอสเอ็มอีใหม่เข้าถึงสินเชื่อกว่า 16,000 ราย...

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานการค้ำประกันสินเชื่อในไตรมาส 1/2560 ระหว่าง 1 ม.ค.–31 มี.ค. นั้น ประสบผลสำเร็จตามภารกิจช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน โดยอนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อกว่า 11,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนรายการที่ บสย.อนุมัติรวม 19,271 รายการ แบ่งเป็น รายการจากพอร์ตค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย 15,193 รายการ พอร์ตค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอีทวีทุน 2,287 LG และที่พอร์ตค้ำประกันสินเชื่ออื่นๆ มีจำนวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายใหม่เข้าถึงบริการค้ำประกันสินเชื่อ บสย.กว่า 16,000 ราย

ทั้งนี้ ผลดำเนินงานในไตรมาสแรกประสบความสำเร็จด้วยดี ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานตามแผนและนโยบายของรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ อีกทั้งรัฐบาลยังให้การสนับสนุนงบประมาณการค้ำประกันสินเชื่อหลายโครงการ อาทิ โครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย โครงการค้ำประกันสินเชื่อทวีทุน โครงการค้ำประกันสินเชื่อสตาร์ทอัพ/ อินโนเวชั่น โครงการความร่วมมือระหว่าง บสย. กับธนาคารของรัฐ รวมถึงความร่วมมือระหว่าง บสย. กับ 19 สถาบันการเงินพันธมิตร ที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือพร้อม ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยไตรมาสแรกของปี บสย. สามารถอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย รวมกว่า 14,000 ราย ก่อให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ราย

นายนิธิศ กล่าวต่อว่า สำหรับแผนการดำเนินงานในไตรมาส 2 มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก รวดเร็ว และตอบโจทย์แผนงานของรัฐบาลและกระทรวงการคลังเพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ โครงการสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอีทรานฟอร์เมชั่นโลน รวมทั้งความร่วมมือระหว่าง บสย. กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) วงเงิน 15,000 ล้านบาท โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่กลุ่มสตาร์ทอัพ/ อินโนเวชั่น โครงการค้ำประกันสินเชื่อกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ร่วมกับ ธพว.

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในโครงการ Financial Literacy เสริมความรู้ทางด้านการเงินการบริหารจัดการต่างๆ และในระหว่างเดือน พ.ค.–มิ.ย.นี้ บสย. ยังมีการจัดงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้ความรู้ตลอดจนคำปรึกษาในการขอสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ใน 6 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร ราชบุรี ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี ชัยภูมิ และสงขลา

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าวอีกว่า บสย.ยังมีกิจกรรมที่ร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดการขอสินเชื่อ และการค้ำประกันสินเชื่อ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดและย่านการค้าต่างๆ โดย  บสย. ร่วมกับธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการออมเงิน การทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ฯลฯ ณ ตลาดที่ผู้กู้ค้าขาย เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. รวมถึงกิจกรรมที่ บสย.ร่วมกับ ธพว. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอีทรานฟอร์เมชั่นโลนในภูมิภาคต่างๆ ตลอดเดือน พ.ค.–มิ.ย.

ขณะเดียวกัน บสย. อยู่ในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อใหม่ โดยยังได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงินพันธมิตร จัดกิจกรรมเผยแพร่โครงการต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการใช้โครงการค้ำประกันสินเชื่อต่างๆ ร่วมกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งการพัฒนาระบบเทคโนโลยีตอบโจทย์ความต้องการในยุคดิจิทัล เพื่อความสะดวกและลดขั้นตอนการทำงาน อาทิ การออกใบอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อรายการผ่านระบบออนไลน์ ระหว่าง บสย.และธนาคารที่ร่วมโครงการ เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่ Thailand 4.0

บสย.โชว์ผลดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อไตรมาส 1/2560 เป็นไปตามเป้าหมาย ชี้มาตรการรัฐดันยอดค้ำประกันสินเชื่อพุ่งกว่า 11,000 ล้านบาท หนุนเอสเอ็มอีใหม่เข้าถึงสินเชื่อกว่า 16,000 ราย... 19 เม.ย. 2560 09:49 ไทยรัฐ