วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระดมต่อต้านจีนระเบิดหินแม่โขง

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 เม.ย. นายนิวัติ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย กล่าวว่า วันนี้เรือบริษัทสำรวจของจีน CCCC Second Harbor Consultant จำกัด ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว อ.เชียงแสน เพื่อเตรียมระเบิดหินเกาะแก่งในแม่น้ำโขงภายใต้ข้อตกลงของคณะกรรมการว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง โดยจะเริ่มสำรวจวันที่ 20-21 เม.ย. จำนวน 15 จุด ระยะทาง 96 กม. เป็นเวลา 50 วัน จากสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน ไปบ้านเมืองกาญจน์ บ้านหาดบ้าย อ.เชียงของ แก่งผาได อ.เวียงแก่น มีทีมสำรวจ 40 คน แบ่งการสำรวจ 3 ด้าน

นายนิวัติกล่าวว่า ทางกลุ่มรักษ์เชียงของได้เคยเสนอให้สำรวจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนจะสำรวจเส้นทางระเบิดเกาะแก่ง การเข้าสำรวจในครั้งนี้จึงผิดขั้นตอน พวกเราจึงขอคัดค้าน และจะประชุมกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหามาตรการคัดค้าน โดยให้มีการเจรจาจัดทีมสำรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อมความมั่นคงของฝ่ายไทยก่อน จึงจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้

นายสมเกียรติ เขื่อนเชียงสา อนุกรรมการสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า ได้พิจารณาข้อเสนอของชาวบ้าน 2 ส่วน ชาวบ้านได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เสนอให้ศึกษาผลกระทบจากการระเบิดหินสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ 2 ฝั่งโขง ประการที่ 2 ให้เจ้าท่าและ ตม.ไทยระงับหรือชะลอการอนุญาตเรือสำรวจจีนเข้ามาสำรวจและให้รีบรายงานสถานการณ์ต่อรัฐบาล เพราะหากปล่อยให้ชาวบ้านที่ต่อต้านการระเบิดเกาะแก่งอาจจะมีการเผชิญหน้ากับทีมสำรวจจีน ก็จะไม่เป็นผลดี และไม่อยากให้มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น

ด้านนายธนดล คำมะวงค์ กำนัน ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น เปิดเผยว่า อ.เวียงแก่นเป็นพื้นที่ติดแม่น้ำโขงอำเภอสุดท้ายของเชียงราย ชาวบ้านไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จีนจะเข้ามาระเบิดแก่งหินในแม่น้ำโขง เพราะจะทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนแปลง พื้นที่บ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว เป็นส่วนโค้งตัวยู อาจทำให้ตลิ่งพังเสียหาย และส่งผลกระทบต่ออาชีพการหาปลาของชาวบ้านจะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง ขณะที่นายสมศักดิ์ บุญยวง กำนัน ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น เปิดเผยว่า บ้านห้วยลึกและแก่งก้อนคำ แก่งผาได เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เมื่อถูกระเบิดทิ้งจะสูญเสียแหล่งท่องเที่ยว อาชีพประมงตั้งแต่บรรพบุรุษจะถูกเปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำโขง 2 ตำบล และพร้อมจะเข้าร่วมกับกลุ่มรักษ์เชียงของต่อต้านระเบิดหินกลางน้ำโขงอย่างเต็มที่.

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 เม.ย. นายนิวัติ ร้อยแก้ว ประธานกลุ่มรักษ์เชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย กล่าวว่า วันนี้เรือบริษัทสำรวจของจีน CCCC Second Harbor Consultant จำกัด ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว อ.เชียงแสน 19 เม.ย. 2560 09:22 ไทยรัฐ