วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยุบง่ายตายเร็ว

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย “พรรคการเมือง” ผลงานออกแบบอันวิจิตรพิสดารของ อจ.มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ยังมีประเด็นน่าสนใจที่ต้องนำเข้าเครื่องฉายเอกซเรย์อีกพอสมควร

เมื่อวานนี้ “แม่ลูกจันทร์” ได้นำ บางส่วนของ พ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับใหม่เข้าเครื่องตรวจอัลตราซาวนด์ไปแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์

ยังมีประเด็นสำคัญที่ยังติดค้างลำกล้อง อีก 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ต้องสำรวจเพิ่มเติม

เริ่มจากการเพิ่มเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอตั้งพรรคการเมืองใหม่ต้องมีจำนวนไม่ตํ่ากว่า 500 คน

ต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น ต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ

และต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกตัดสิทธิ ทางการเมือง

ข้อสำคัญ ผู้ร่วมขออนุญาตจัดตั้งพรรคการเมืองต้องจ่ายเงินลงขันเป็นทุนประเดิมรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท

ต้องหาสมาชิกพรรคให้ได้ไม่ตํ่ากว่า 5 พันคน ภายใน 1 ปี

และต้องหาสมาชิกเพิ่มให้เกิน 1 หมื่น คนในเวลา 4 ปี

สรุปว่าการตั้งพรรคการเมืองใหม่ มันไม่หวานคอแร้งอย่างที่ฉายหนังโฆษณา

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่ายังมี เงื่อนไขพิเศษใส่ไข่ 4 ใบ ที่ “อจ.มีชัย” ใส่เพิ่มเข้าไปใน พ.ร.บ.พรรคการเมืองที่กำลังจะคลอดออกมาใช้ใน 60 วัน

1. บังคับให้พรรคการเมืองทุกพรรคต้องประกาศอุดมการณ์และนโยบายพรรคให้ชัดเจน

คำประกาศอุดมการณ์ของพรรคต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ

ต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

และต้องไม่สร้างความแตกแยกของประชาชน

2. พรรคการเมืองใดไม่ส่งคนลงสมัคร เลือกตั้ง ส.ส. 2 ครั้งติดต่อกัน ต้องสิ้นสภาพพรรคการเมือง

3. การส่งสมาชิกพรรคลงเลือกตั้ง ส.ส. ต้องมีสัดส่วนเท่าเทียมกันระหว่าง ผู้สมัครเพศหญิงและผู้สมัครเพศชาย

4. การชูนโยบายหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคการเมืองต้องแจกแจงราย- ละเอียดแต่ละนโยบายให้ชัดเจนทุกแง่ทุกมุม

เช่น วงเงินที่ใช้ลงทุนแต่ละโครงการ? แหล่งที่มาของงบลงทุน? ความคุ้มค่าในการ ลงทุน? ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน?

และความเสี่ยงในการดำเนินนโยบาย ฯลฯ ??

ถ้าหาก กกต.เห็นว่านโยบายหาเสียงของพรรคใดแสดงรายละเอียดไม่ชัดเจน หรือไม่คุ้มค่าการลงทุน

กกต.มีอำนาจสั่งให้พรรคการเมืองยกเลิกนโยบายได้ทันที

ถ้าหากพรรคไม่ยกเลิกนโยบายก็เข้าข่ายความผิดฐานฝ่าฝืน พ.ร.บ.พรรค การเมือง

เผลอๆยังไม่ทันเลือกตั้ง ก็โดนยุบพรรคซะแล้วโยม

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่ายังมีเงื่อนไขดุเด็ดที่ “อจ.มีชัย” เพิ่มเข้าไปในร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับใหม่ ที่ต้องพูดถึงอีก 2 ประเด็น.....

1. ห้ามพรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกพรรค ควบคุม หรือครอบงำ หรือชี้นำ การทำ หน้าที่ของพรรค หรือสมาชิกพรรคไม่ว่าทางอ้อม หรือทางตรง

2. ห้ามวัด หรือองค์กรศาสนา หรือมูลนิธิเพื่อสาธารณะ บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้พรรคการเมือง

หากพบว่าพรรคการเมืองใดมีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิด 2 ประเด็นนี้ให้ยื่นคำร้องศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคยกยวง

ยื่นดาบให้ศาลรัฐธรรมนูญเช็กบิล ได้สะดวกกว่าเดิม

เลือกตั้งมันอยู่ยาก ลากตั้งสบายกว่าเยอะเลย.


“แม่ลูกจันทร์”

19 เม.ย. 2560 08:36 ไทยรัฐ