วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถวายพระเพลิง 26 ต.ค. กำหนดงานพระราชพิธีใหญ่ 5 วัน

แจกดอกไม้จันทน์แสนชิ้น/จว.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯกำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.2560 โดยวันสำคัญ “วันถวาย พระเพลิงพระบรมศพ” วันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. ด้านกระทรวงศึกษาธิการประสานสถานศึกษาในสังกัด จัดทำดอกไม้จันทน์ แจกประชาชนจังหวัดละ 1 แสนชิ้น

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. นายธงทอง จันทรางศุ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพได้โพสต์เฟซบุ๊ก Tongthong Chandransu ระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า ระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดของการพระราชพิธี กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560

ทั้งนี้ นายธงทองได้โพสต์หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๒.๕/๘๐๗๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 อ้างถึง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๙/๕๖๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้นำความกราบบังคม ทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยร่างหมายกำหนดการการเชิญพระบรม ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และภาพพระบรมโกศ ไปจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนกับการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ ความแจ้งอยู่แล้วนั้น ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลี พระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นไปตามมติที่ประชุมฯ และพระราชทานตามที่ขอรับพระมหากรุณา โดยมีนายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ราชเลขาธิการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือฉบับนี้

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้มีการส่งต่อข้อความทางโลกออนไลน์ถึงรายละเอียดกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยระบุวันที่ 25 ต.ค.2560 ออกพระเมรุ 26 ต.ค.2560 ถวายพระเพลิง 27 ต.ค. เก็บพระอัฐิ 28 ต.ค. ออกทุกข์ 29 ต.ค.2560 เชิญพระอัฐิ รวมถึงระบุด้วยว่า วันที่ 23-28 ต.ค.เป็นวันหยุดราชการ แต่กระนั้นจนถึงขณะนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่มีมติออกมาเป็นทางการแต่อย่างใด

สำหรับบรรยากาศในพระบรมมหาราชวัง และโดยท้องสนามหลวง ตลอดวัน มีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมากันเป็นหมู่คณะจากจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ ราชบุรี สมุทรปราการ ฯลฯ

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการจัดซุ้มวางดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชน ที่จะเดินทางมาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 16 ซุ้ม ได้มอบหมายให้องค์กร หลักของกระทรวง เป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดทำดอกไม้จันทน์แจกให้กับประชาชนจังหวัดละ 100,000 ชิ้น รวมทั่วประเทศ 7.7 ล้านชิ้น โดยการจัดทำดอกไม้จันทน์นี้จะมอบให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทุกจังหวัด ไปประสานงานกับสถานศึกษาในจังหวัด ทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ร่วมกันดำเนินการ ซึ่งจะมีรูปแบบดอกไม้จันทน์ 5 รูปแบบที่จะจัดทำแจกจ่ายให้กับประชาชน

จากนั้นเวลา 17.40 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายธงทอง จันทรางศุ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเผยแพร่กำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ-บรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า ฉบับที่เป็นทางการ ตนยังไม่เห็น จึงยังไม่ยืนยัน ตอนนี้เอาเป็นว่าฉบับ อาจารย์ธงทองเผยแพร่ก็แล้วกัน ส่วนตัวได้รับการ บอกเล่ามา ซึ่งคนที่บอกอาจจะเห็นข้อมูลจากอาจารย์ธงทอง จึงยังไม่ขอพูดอะไรเพราะยังไม่เห็นตัว

หมายกำหนดการ แต่เอาเป็นว่าหากได้รับหมาย กำหนดการมา รัฐบาลสามารถเผยแพร่ได้ การเผยแพร่ในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องของทางการ กรุณารอฟังฉบับที่เป็นทางการที่รัฐบาลออกข่าว หรือสำนักพระราชวังเผยแพร่ โดยจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งกาย ต้องทำอะไรบ้าง และเมื่อมีหมายพิธีการแล้ว ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะกำหนดวันหยุดราชการอีกครั้ง ถ้ามีกำหนดการมาแล้วก็ต้องเผยแพร่ ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบังอำพราง และในการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีใครพูดอะไร

นายวิษณุกล่าวอีกว่า ขณะนี้รู้อย่างเดียวว่าพระราชพิธีจะมีทั้งหมด 5 วัน ซึ่งตนยังไม่รู้ว่าเป็นวันไหน แต่วันที่ 1 มีขั้นตอนคือ การออกพระเมรุ ในเวลา 17.30 น. วันที่ 2 วันถวายพระเพลิง ซึ่งจะมี พระราชพิธี 3 ช่วง คือ เช้ามืดอัญเชิญพระบรมโกศ ขึ้นพระราชยานเข้าขบวนแห่ไปตรงหน้าวัดพระ-เชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ก่อนเปลี่ยนขึ้นราชรถเชิญไปสู่ท้องสนามหลวง ช่วงที่สองคือถวายพระเพลิงในเวลา 17.30 น. และช่วงที่สาม เวลา 22.00 น. เป็นการถวายพระเพลิงจริง จากนั้น วันที่ 3 เสด็จพระราชดำเนินเก็บพระบรมอัฐิ ก่อนนำเข้าขบวนกลับพระบรมมหาราชวังในเวลา 07.00 น. วันที่ 4 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ในเวลา 17.30 น. และวันที่ 5 ช่วงเช้าเชิญพระบรมอัฐิขึ้นพระวิมาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อ นำไปเก็บไว้ในห้องพระ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาล และช่วงเย็นจะอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร เชิญเข้าขบวนแห่อิสริยยศไปประดิษฐานที่วัดพระราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วันเดียวกัน คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒนะ รองประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงมีรับสั่งให้มูลนิธิฯจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานแก่ประชาชนทั่วไปในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงความทรงจำอันงดงามอีกด้านหนึ่งในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นตัวอย่างในฐานะที่ทรงเป็น “ลูก” ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อ “แม่” อย่างหาที่เปรียบมิได้ และเพื่อให้เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงพระราชจริยวัตรส่วนพระองค์ อันทรงคุณค่าล้ำเลิศ ประเสริฐยิ่งที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนี ในฐานะพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู และเพื่อบันดาลดลให้เยาวชนเกิดจิตสำนึกในหน้าที่ของลูกที่ดีที่มีต่อแม่ ตลอดจนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขที่แท้และยั่งยืนมาสู่ตนเองและครอบครัว

คุณหญิงสุชาดากล่าวอีกว่า มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนฯ ขอเชิญชวนประชาชนได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระสำคัญยิ่งนี้ ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” ตั้งแต่ 100 เล่มขึ้นไป ในราคาเล่มละ 20 บาท เพื่อนำไปเผยแผ่เป็นธรรมทานในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยชมตัวอย่างหนังสือได้ที่เฟซบุ๊ก มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน หมดเขตการรับเป็นเจ้าภาพ ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยส่งเงินเข้าบัญชี มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน (รพ.รามาธิบดี) เลขบัญชี 404-204226-6 และส่งหลักฐานพร้อมชื่อที่อยู่ไปที่ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ทางไลน์ ไอดี 08-4641-6855, 08-9215-3455 และ 08-5114-8900 หรืออีเมล ruamchit_normklao@hotmail.com  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบเป็นทุนการศึกษาเยาวชนผู้ยากไร้ทั่วประเทศ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯกำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.2560 โดยวันสำคัญ “วันถวาย พระเพลิงพระบรมศพ” วันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. 19 เม.ย. 2560 04:06 ไทยรัฐ