วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันวัคซีนมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก กล่าวถึงวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ว่า ไวรัส HPV มี 15 สายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก แต่มี 4 สายพันธุ์ที่มีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกและมี 2 สายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดหูดหงอนไก่ ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นได้ทั้งเพศหญิงและชายที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ จะเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศและก้น โดยผู้ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนคู่นอนบ่อยจะมีโอกาสติดเชื้อได้สูงกว่า อย่างไรก็ตามไทยพบมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม ส่วนในต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ได้มีการใช้วัคซีน HPV เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับผู้หญิงมาประมาณ 10 ปีแล้ว ปัจจุบันมีวัคซีน HPV ทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ 2 สายพันธุ์ คือ 16, 18 เป็นสายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก 70 % ชนิด 4 สายพันธุ์ คือ 6, 11, 16, 18 โดยสายพันธุ์ 6, 11 ที่เพิ่มมานั้นเป็นวัคซีนป้องกันโรคหูดหงอนไก่ และชนิด 9 สายพันธุ์ คือ 6, 11, 16, 18 และเพิ่มอีก 5 สายพันธุ์เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ดังนั้น วัคซีนชนิดนี้จะป้องกันมะเร็งได้ถึง 90 % และป้องกันโรคหูดหงอนไก่ได้ด้วย สำหรับไทยมีการใช้วัคซีนชนิด 2 สายพันธุ์และ 4 สายพันธุ์ แต่มักใช้ใน รพ.เอกชน แต่ก็เป็นโชคดีเพราะขณะวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อเตรียมฉีดให้แก่เด็ก ป.5 ทุกคน เพื่อป้องกันก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอนาคตจะช่วยป้องกันและพบมะเร็งปากมดลูกน้อยลง

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการต่อรองราคาและคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมกระจายให้เด็กนักเรียนชั้น ป.5 ประมาณ 3-4 แสนคน
ในช่วงเดือน พ.ค.นี้ แต่ที่สำคัญคือจะเลือกใช้ตัวที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด และอยู่ในราคาที่จำกัด.

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก กล่าวถึงวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ว่า ไวรัส HPV มี 15 สายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก 19 เม.ย. 2560 00:43 ไทยรัฐ