วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สั่งเร่งเฟ้นผู้แทนนั่งบอร์ด กศจ.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ลงนามคำสั่งเรื่องการมอบหมายผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อแจ้งไปยัง 6 หน่วยงานในสังกัด ศธ. ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สรรหาผู้แทนหน่วยงานตัวเองเข้ามาเป็นกรรมการในบอร์ด กศจ.ชุดใหม่ สำหรับขั้นตอนการสรรหาแต่ละหน่วยงานสามารถเสนอคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิมได้ เช่น กศน.อาจเสนอผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด หรือ สอศ.จะเสนอประธานกรรมการอาชีวะจังหวัด เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดต้องส่งข้อมูลมายืนยันว่าจะสรรหาบุคคลใดเข้ามาเป็น กศจ.โดยเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม แต่ผู้แทนหน่วยงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจของหน่วยงานตัวเอง และต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 24 เม.ย.นี้.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ลงนามคำสั่งเรื่องการมอบหมายผู้แทนหน่วยงานเป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อแจ้งไปยัง 6 หน่วยงานในสังกัด ศธ. 19 เม.ย. 2560 00:42 ไทยรัฐ