วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะตรวจวุฒิจบในประเทศเรื่องง่าย

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย (ทปอ.) เปิดเผยถึงข่าวการจับแก๊งปลอมวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม. 3 ถึงปริญญาตรีว่า ทปอ.เคยหารือเกี่ยวกับการปลอมวุฒิการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศสมัครเข้าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งสถาบันการศึกษาต่างๆก็มีการตรวจสอบที่รอบคอบ สำหรับ สจล.นั้น ล่าสุดมีการรับบุคคลที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ตนต้องทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่บุคคลนั้นจบ ทั้งสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย เพื่อขอให้ตรวจสอบและยืนยันกลับมาให้ สจล. จากนั้นจึงจะรับเข้าเป็นอาจารย์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ส่วนตัวเห็นว่าใช้เวลาไม่นานและรอได้ ซึ่งดีกว่ามีปัญหาภายหลัง ส่วนที่มีข่าวการปลอมวุฒิบัตรของสถาบันการศึกษาในประเทศนั้น ทปอ.ก็ไม่ได้ตั้งเป็นประเด็นหารือในการประชุม ทปอ.เดือน เม.ย.นี้ ส่วนตัวคิดว่าการตรวจสอบวุฒิบัตรของผู้จบการศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศ เป็นเรื่องง่ายมาก เพราะเรามีสำนักทะเบียนและประมวลผลอยู่แล้ว หน่วยงานที่สงสัยสามารถทำเรื่องขอตรวจสอบได้ และใช้เวลาไม่นานก็ทราบผล.

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย (ทปอ.) เปิดเผยถึงข่าวการจับแก๊งปลอมวุฒิการศึกษา 19 เม.ย. 2560 00:36 ไทยรัฐ