วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สงกรานต์ 60 โทร 1586 ลด

างหลวงเผยจราจรคล่องตัวขึ้นแถมช่องทางติดต่อเพิ่ม

กรมทางหลวงแจ้งว่า ตามที่กรมทางหลวงได้เปิดสายด่วนกรมทางหลวง 1586 เพื่อให้บริการประชาชนสอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินทาง การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และข้อมูลอื่นๆ ทุกวันฟรี ตลอด 24 ชั่วโมงนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 ระหว่างวันที่ 7- 17 เมษายน 2560 ปรากฏว่า มียอดสายการใช้บริการรวมทั้งสิ้น 9,907 สาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ณ ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง 1586 จำนวน 6,755 สาย 2.สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 7 (มอเตอร์เวย์) ณ อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษลาดกระบัง จำนวน 2,543 สาย 3.สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 9 (M-Pass) จำนวน 609 สาย โดยข้อมูลที่ประชาชนสอบถามมากที่สุด ได้แก่ 1.สอบถามสภาพการจราจรบนทางหลวง 47.1% 2.สอบถามเส้นทาง 14.5% 3.ขอความช่วยเหลือบนทางหลวง เช่น รถเสีย 8 % ที่เหลือเป็นเรื่องอื่นๆ เช่น ข้อมูลข่าวสาร ขอทราบระยะทาง ทั้งนี้ วันที่ประชาชนโทร.มากที่สุดได้แก่วันที่ 12, 13 และ 16 เมษายน 2560

กรมทางหลวงแจ้งด้วยว่า จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าประชาชนใช้บริการสายด่วนกรมทางหลวง 1586 ลดลงจากปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน จำนวน 2,511 สาย เนื่องจากกรมทางหลวงมีการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง สภาพการจราจรบนทางหลวงผ่านสื่อต่างๆ และการเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนผ่านสื่อ Social Media (Facebook, twitter) และ Application ของกรมทางหลวง อีกทั้งมีการบริหารจัดการสภาพการจราจร โดยเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง ตำรวจทางหลวง และหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สภาพการจราจรโดยรวมเคลื่อนตัวได้สะดวก ส่งผลให้ประชาชนสามารถเดินทางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และใช้เวลาในการเดินทางลดลงกว่าปี 2559 อีกทั้งยังพบว่าทางหลวงสายสำคัญๆ เช่น ทางหลวงหมายเลข 304 ทางหลวงหมายเลข 348 และทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย) การจราจรในช่วงสงกรานต์ปี 2560 คล่องตัวทั้งขาไปและขากลับ มีปัญหาติดขัดเล็กน้อยช่วงจังหวัดนครสวรรค์ แต่ไม่ถึงกับหยุดชะงักเป็นเวลานาน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง และตำรวจ ทางหลวงบริหารจัดการการจราจรได้เป็นอย่างดี.