วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พรรคเล็ก ค้านพ.ร.บ.พรรคการเมือง เก็บค่าสมาชิกพรรครายปี

พรรคประชาธิปไตยใหม่ ยื่นหนังสือ สนช. ต้านร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง โวยกฎสมาชิกพรรคเสียค่าบำรุงพรรครายปี หวั่น สร้างปัญหายุ่งยากทางธุรการ

วันที่ 18 เม.ย.ที่รัฐสภา นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ ยื่นหนังสือถึง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) ผ่านนายตวง อันทะไชย สมาชิก สนช. เพื่อคัดค้านร่างพ.ร.บ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ส่งให้สนช.พิจารณา

โดย นายสุรทิน กล่าวว่า การที่ กรธ.ส่งร่างพ.ร.บ.พรรคการเมือง ให้สนช.พิจารณา ออกเป็นกฎหมายนั้น พรรคประชาธิปไตยใหม่ ขอเสนอความเห็นดังนี้

1. มาตรา15 (14) เรื่อง ให้สมาชิกพรรคต้องเสียค่าบำรุงพรรคนั้น ควรตัดออกเพราะเป็นการเพิ่มภาระทางธุรการให้พรรค 2. มาตรา 28 ควรตัดเรื่องการมีส่วน ร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมออก เพราะเราต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองมากๆ อาจจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ 3.ตัดมาตรา 40 วรรค 3,4 เพราะ เป็นการให้อำนาจ กกต.ปลดหัวหน้าพรรค พ้นตำแหน่งโดยไม่ได้สอบถามข้อมูลใดๆเลย 4. มาตรา 136 (6) การกำหนดให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกพรรค ที่มีภูมิลำเนาอยู่ ในจังหวัดแต่ละจังหวัดๆละ ไม่น้อยกว่า 3 คน สำหรับจังหวัดที่มีสมาชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เข้าร่วมประชุม ทำให้อาจมีปัญหาทางปฏิบัติ เรื่องการครบองค์ประชุม

พรรคประชาธิปไตยใหม่ ยื่นหนังสือ สนช. ต้านร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง โวยกฎสมาชิกพรรคเสียค่าบำรุงพรรครายปี หวั่น สร้างปัญหายุ่งยากทางธุรการ 18 เม.ย. 2560 22:05 ไทยรัฐ