วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.เร่งเครื่องดัน 2 กฎหมายลูกเข้าที่ประชุม 21 เม.ย.

สนช.เร่งเครื่องดัน พ.ร.บ.พรรคการเมือง-พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าที่ประชุม 21 เม.ย. ตั้ง 31 กมธ.มาศึกษา ขีดเส้นต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 26 มิ.ย. หั่นตัวแทนพรรคการเมืองไม่ได้โควตาร่วมพิจารณา ร่างพ.ร.บ.พรรคการเมือง

วันที่ 18 เม.ย. ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวภายหลังการประชุม วิปสนช.ว่า ในการประชุม สนช.วันที่ 21 เม.ย. จะมีการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 ฉบับ ที่สนช.เพิ่งได้รับจาก กรธ. คือ ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ศ... และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ...

โดยร่างพ.ร.ป.กกต.จะตั้งคณะกรรมาธิการมาพิจารณา 31 คน ประกอบด้วยสนช. 25 คน และสัดส่วนครม. 6 คน ที่มาจากครม.2 คน กรธ. 2 คน กกต. 1 และคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 คน ส่วนร่างพ.ร.ป.พรรคการเมือง จะตั้งคณะกรรมาธิการมาพิจารณา 31 คน เช่นกัน ประกอบด้วย สนช.25 คน และครม. 6 คน อย่างไรก็ตามในสัดส่วนครม. 6 คน ยังไม่ได้ข้อยุติว่า จะประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานใดบ้างแต่จะไม่มีตัวแทนของพรรคการเมืองร่วมเป็นกรรมาธิการฯ แน่นอน ทั้งนี้ สนช.มีกรอบเวลาพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ภายใน 60 วัน หรือ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 มิ.ย.2560

สนช.เร่งเครื่องดัน พ.ร.บ.พรรคการเมือง-พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าที่ประชุม 21 เม.ย. ตั้ง 31 กมธ.มาศึกษา ขีดเส้นต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 26 มิ.ย. หั่นตัวแทนพรรคการเมืองไม่ได้โควตาร่วมพิจารณาร่างพ.ร.บ.พรรคการเมือง 18 เม.ย. 2560 21:55 ไทยรัฐ