วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.อนุมัติงบ 2 พันล้านให้ ก.วิทยาศาสตร์ฯ เนรมิต'ฟิวเจอร์เรียม'

ครม.อนุมัติงบ 2 พันล้านบาทให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เนรมิต "ฟิวเจอร์เรียม" ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ปั้นเยาวชน รวมทั้งเตรียมกำลังคนรับเทรนด์ 27 อาชีพอนาคตสอดคล้องอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตหรือฟิวเจอร์เรียม (Futurium) วงเงินงบประมาณ 2,076.37 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัยรวมถึงอาชีพและทักษะ หรือเป็นศูนย์ทดสอบด้านอาชีพและทักษะแห่งแรกของประเทศไทยสำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ โดยอาชีพที่จำเป็นที่จะต้องมีและเป็นที่ต้องการ เพราะกำลังขาดแคลนอย่างหนักในศตวรรษที่ 21 ใน 27 อาชีพ คือ นักวางแผนระบบการจราจร วิศวกรเครื่องกล นักออกแบบอุตสาหกรรม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรหุ่นยนต์ นักควบคุมหุ่นยนต์ นักวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ นักวางแผนการจัดการภัยพิบัติ เวชกิจฉุกเฉิน นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม วิศวกรพลังงาน วิศวกรพลังงานแสงอาทิตย์ นักพัฒนาพันธุ์พืช วิศวกรรมพันธุ์กรรม วิศวกรการเกษตรอัจฉริยะ นักวิศวกรรมชีวการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์คิดค้นยา นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร พ่อครัวอาหารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นักออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร นักออกแบบ 3 มิติ นักหัตถกรรมงานโลหะ นักแกะสลักไม้ วิศวกรการบินและอวกาศ ช่างเทคนิคการส่งข้อมูลข่าวสารและนักบิน

ทั้งนี้ ในศูนย์ฯ ดังกล่าวจะมีห้องทดลองปฎิบัติอาชีพ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและทดสอบ เพื่อให้ทดสอบและได้รู้ว่าตนเหมาะสมกับอาชีพใด และจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเดินไปตามความฝันของตนหรือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่กับการเลือกเส้นทางอาชีพ

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน ในศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตหรือฟิวเจอร์เรียม ยังจะเป็นที่พัฒนาศักยภาพกำลังคนในอีก 8 อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ประกอบด้วย การคมนาคมและการขนส่ง หุ่นยนต์-ระบบอัตโนมัติ จัดการภัยพิบัติ พลังงานทางเลือก การเกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ/นาโนเทคโนโลยี อวกาศและการบิน และนวัตกรรมไทย : เพื่อเมืองไทยที่ดีขึ้น รวมทั้งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การประดิษฐ์รถไฟฟ้าหรือเครื่องมือแขนกลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ การคำนวณ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีมาผสมผสานกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมกำลังคนของอนาคตประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

นางอรรชกา กล่าวอีกว่า ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคตหรือฟิวเจอร์เรียม จะสร้างขึ้นบนพื้นที่ 51 ไร่ ในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2564 โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นของคนไทยทั้งชาติ ไม่ใช่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นพื้นที่สำหรับการเตรียมพร้อมที่จะรับมือเพื่อให้ประเทศไทยได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทัดเทียมกับนานาประเทศ ที่สำคัญในพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9 หรือ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เป็นต้น

ครม.อนุมัติงบ 2 พันล้านบาทให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เนรมิต "ฟิวเจอร์เรียม" ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต ปั้นเยาวชน รวมทั้งเตรียมกำลังคนรับเทรนด์ 27 อาชีพอนาคต สอดคล้องอุตสาหกรรมเป้าหมาย 18 เม.ย. 2560 21:50 ไทยรัฐ