วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พาณิชย์' จัดทำระบบตรวจสอบคุมมาตรฐานสินค้าจีไอ 20 รายการ

'พาณิชย์' จัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าจีไอ 20 รายการ หวังควบคุมมาตรฐานสินค้าให้ได้สม่ำเสมอ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า พร้อมจับมือเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ เปิดจุดขายสินค้าจีไอ ตั้งเป้าปี 60 เปิดจุดได้ครบ 100 สาขา

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้สนับสนุนการจัดทำระบบมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้สม่ำเสมอ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้จำนวน 20 สินค้า จาก 15 จังหวัด เช่น เนื้อโคขุนโพนยางคำ สกลนคร ทุเรียนป่าละอู ประจวบคีรีขันธ์ กล้วยเล็บมือนางชุมพร กาแฟดงมะไฟ นครราชสีมา มะนาวเพชรบุรี มะยงชิดนครนายก มะปรางหวานนครนายก ส้มสีทองน่าน เป็นต้น โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 1,000 ราย เมื่อผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจีไอแล้ว ผู้ผลิต และผู้ประกอบการเหล่านี้จะสามารถใช้ตราสัญลักษณ์จีไอไทยได้ ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าชุมชนว่าผลิตได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ กรมยังเริ่มโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคสมัยใหม่ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 16 ราย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการ และกฎระเบียบของโมเดิร์นเทรด เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่มีความยั่งยืนในการทำตลาดสินค้าด้วยตนเอง โดยการพัฒนาสินค้าจีไอในด้านต่างๆ ให้เกิดเป็นของดี ของแท้ ของหายาก ที่มีการรับรองคุณภาพผ่านตราจีไอ เพื่อวางจำหน่ายใน เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ มาร์เก็ต ต่อไป

“ปัจจุบันไทยให้ความคุ้มครองสินค้าจีไอ 76 รายการจาก 53 จังหวัด โดยมีเป้าหมายที่จะมีสินค้าจีไอครบ 77 จังหวัดในปีนี้ และในปี 61 วางเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าจีไอให้แก่เกษตรกร 1,250 ราย”

ด้าน นางสาวภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ กล่าวว่า บริษัทได้ขยายช่องทางการตลาดสินค้าจีไอของไทย เพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จัก ผ่านมุมจำหน่ายสินค้าจีไอ (จีไอ คอร์เนอร์) ภายในสาขาต่างๆ ของท็อปส์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพ

“ตราสัญลักษณ์จีไอสามารถการันตีคุณภาพ และความน่าเชื่อถือให้สินค้า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ เพราะจะมีหน่วยงานที่ควบคุมมาตรฐาน มีการตรวจสอบทุกปี ตัวสินค้าเองมีการตรวจสอบย้อนกลับได้” น.ส.ภัทรพร กล่าว

สำหรับจีไอ คอร์เนอร์ ที่บริษัทได้จัดทำมุมให้ผู้ผลิต และเกษตรกร นำสินค้าจีไอมาวางขายในห้างนั้น เป็นการนำร่องโครงการความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบันเปิดใน 2 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัล ชิดลม และ ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โดยจำหน่ายสินค้าจีไอในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 29 รายการ ซึ่งจะหมุนเวียนสินค้าไปตามฤดูกาล เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด เช่น ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง สับปะรดศรีราชา ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง ข้าวแต๋นลำปาง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ไข่เค็มไชยา มะขามหวานเพชรบูรณ์ น้ำหมากเม่าสกลนคร ฯลฯ

“ภายในปี 60 บริษัทวางแผนเปิดจีไอ คอร์เนอร์ ให้ได้ทั้งหมดใน เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต และ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 100 สาขา และสั่งซื้อได้ทางออนไลน์”

'พาณิชย์' จัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าจีไอ 20 รายการ หวังควบคุมมาตรฐานสินค้าให้ได้สม่ำเสมอ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า 18 เม.ย. 2560 21:10 ไทยรัฐ