วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พาณิชย์' ถก 13 หน่วยงาน เชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ ป้องกันมิจฉาชีพ

'พาณิชย์' ถก 13 หน่วยงาน เชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ หวังป้องกันมิจฉาชีพตั้งบริษัทหลอกลวงประชาชน พร้อมแนะประชาชนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าบริการหรือทำธุรกรรมด้วย ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่ให้ใบอนุญาตก่อน

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 60 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 12 หน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดี กรมการท่องเที่ยว กรมที่ดิน เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง และวิธีป้องกันผู้ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ สวมรอยบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคล หลอกลวงประชาชน โดยจะร่วมกันจัดทำมาตรการเฝ้าระวัง และจับตาธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่จะหลอกลวงประชาชน เพื่อป้องกัน และเตือนภัยให้ประชาชนระมัดระวังตัว

สำหรับการทำงานจากนี้ไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น เพราะกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ แต่ธุรกิจบางประเภทต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุญาตก่อน จึงจะมาแจ้งจดวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ เช่น ธุรกิจขายตรง ต้องขออนุญาตจาก สคบ. และธุรกิจท่องเที่ยว ต้องขออนุญาตจากกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น

“พวกมิจฉาชีพที่ตั้งใจหลอกลวงประชาชน จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แล้วนำบริษัทไปหลอกลวงประชาชน เช่น ทำธุรกิจขายตรง หรือท่องเที่ยว โดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตจาก สคบ. หรือกรมการท่องเที่ยวก่อน ซึ่งประชาชนไม่ได้ตรวจสอบก็จะไม่รู้ว่า บริษัทนั้นๆ ยังไม่ได้รับอนุญาต แต่ต่อไปหน่วยงานเหล่านี้จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ทำให้ทุกหน่วยงานรู้ข้อมูลของบริษัทมากขึ้น หรืออย่างกรณีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลบ่อยๆ กรมก็สามารถตรวจสอบกับกรมการปกครองได้ทันที”

อย่างไรก็ตาม อยากฝากเตือนประชาชน หากต้องการใช้บริการของบริษัทท่องเที่ยว หรือต้องการซื้อสินค้า หรือร่วมทำธุรกิจขายตรงกับบริษัทขายตรง ต้องตรวจสอบกับกรมการท่องเที่ยว หรือ สคบ.ก่อน ว่าได้รับอนุญาตการประกอบธุรกิจแล้วหรือไม่ หากยังไม่ได้รับการอนุญาต ขอให้เลิกทำธุรกิจ หรือเลิกซื้อสินค้า และบริการได้เลย เพราะอาจเป็นมิจฉาชีพที่ตั้งใจจะหลอกลวงประชาชน

'พาณิชย์' ถก 13 หน่วยงาน เชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ หวังป้องกันมิจฉาชีพตั้งบริษัทหลอกลวงประชาชน พร้อมแนะประชาชนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าบริการหรือทำธุรกรรมด้วย ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่ให้ใบอนุญาตก่อน 18 เม.ย. 2560 21:00 18 เม.ย. 2560 21:30 ไทยรัฐ