บริการข่าวไทยรัฐ

'พาณิชย์' ดีเดย์ 18 เม.ย. บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางออนไลน์

'พาณิชย์' ดีเดย์ 18 เม.ย.เปิดบริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งยื่นจดตั้งบริษัทจนถึงเลิกกิจการ หวังอำนวยสะดวกภาคธุรกิจ ยันข้อมูลส่วนบุคคลปลอดภัย 100% เทียบเท่าสากล คาดมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่าปีละ 30,000-36,000 ราย...

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.นี้ เป็นต้นไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) อย่างเป็นทางการ โดยผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วอย่างครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจจนถึงเลิกกิจการ ถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจ ทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา

สำหรับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ มีระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ ทั้งการป้องกันการเข้าถึงระบบ การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ผู้ที่มีเจตนาไม่ดีนำไปใช้หาประโยชน์ และนำไปก่ออาชญากรรมได้ ซึ่งผู้ใช้บริการ e-Registration มั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ยืนยันตัวตนกับกรม หรือข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้จะมีความปลอดภัยและไม่ถูกคุกคามจากโลกไซเบอร์

นอกจากนี้ ระบบดังกล่าว ยังช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) เข้าสู่ระบบมากขึ้น เพราะการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ทำได้ง่าย ส่งผลต่อการสร้างงาน เพิ่มการลงทุนในประเทศ และช่วยลดการประกอบธุรกิจนอกระบบ ทำให้ข้อมูลธุรกิจ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทางภาษี มีความถูกต้องและมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ทางการค้าของประเทศ และต่อผู้ประกอบการในการนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาตัดสินใจประกอบธุรกิจได้มากขึ้น

“หลังจากเปิดตัวระบบ e-Registration คาดว่าจะมีผู้ประกอบการใช้บริการราว 2,500-3,000 รายต่อเดือน หรือ 30,000–36,000 รายต่อปี ส่วนผู้ที่ยังไม่มีความพร้อมในการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงจดทะเบียนได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดได้เหมือนเดิม”

ขณะนี้ มีผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ยืนยันตัวตนเพื่อขอรับรหัสเข้าสู่ระบบกับกรม และได้รับการยืนยันแล้วกว่า 300 ราย จากที่สมัครขอใช้ระบบกว่า 1,300 ราย ซึ่งกรมจะผลักดันให้มีการจดทะเบียนผ่านระบบ e-Registration ให้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายต่อไป