วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

By–product

ผมเจอจดหมายเชิญจากสถานทูตแห่งหนึ่ง จ่าหน้าซองว่า Graham Gaston, Esq. ขอเรียนนะครับว่า Esq คำนี้สามารถใช้แทนคำว่า Mr. เมื่อเขียนหน้าซองจดหมายถึงบุคคลเพศชาย แต่จะเป็นจดหมายที่ใช้อย่างเป็นทางการเท่านั้น และมักจะต้องมีเครื่องหมาย full stop อยู่ข้างหลัง Esq ด้วย

เดี๋ยวนี้เราเจอคำว่า Euro- บ่อยนะครับ มักจะนำไว้หน้าคำโน้นคำนี้ Euro- ใช้เป็น prefix ที่สื่อความหมายว่า referring to Europe อย่างเช่นคำว่า Eurovision ที่หมายถึง วิสัยทัศน์ยุโรป แต่เดี๋ยวนี้นะครับ จะสื่อถึง European Community ที่หมายถึง ประชาคมยุโรปมากกว่า เช่น Euro-MP ที่หมายถึง สมาชิกสภายุโรป หรือ Eurocurrency ที่หมายถึง สกุลเงินยุโรป แต่สมัยนี้คนไม่ค่อยใช้ Euro แล้วนะครับ แต่มักจะใช้ EU ที่หมายถึง สหภาพยุโรปแทน
จะเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้ดี ผมแนะนำว่าควรจะศึกษา

เรื่อง prefix และ suffix ให้ลึกซึ้งหน่อยครับ บ้านเราสมัยนี้มีคนชอบใช้คำว่า by-product หลายคนก็พูดโดยที่ไม่ทราบความหมาย prefix ‘by’ จะหมายถึง subordinate หรือ secondary ที่หมายถึง ส่วนย่อย ไม่ใช่ส่วนหลัก อย่างโรงสีข้าวได้ข้าวสารเป็นส่วนหลัก หรือเป็น main product แต่จะได้แกลบและรำเป็น by-product บางครั้ง by-product ก็หมายถึงรอบๆ หรืออ้อมก็ได้นะครับ อย่างเช่นเราขับรถอ้อมเมือง ไม่ตรงดิ่งไปเจอรถติดในตัวเมือง เราก็ใช้เส้นทาง by-pass.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

18 เม.ย. 2560 11:44 ไทยรัฐ