วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภารกิจซูดานใต้

โดย สหบาท

บินเข้าร่วมภารกิจของสหประชาชาติไปเรียบร้อยแล้ว

ตัวแทนตำรวจไทย 10 นาย ที่จะปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐซูดานใต้ ทวีปแอฟริกา เป็นเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. 2560-15 เม.ย. 2561 หลังจากผ่านการทดสอบคัดเลือกของเจ้าหน้าที่ยูเอ็น

ประกอบด้วย พ.ต.อ.ณภพ ชุณหกรรณ์ ผกก.ฝ่ายวิชาการ สบร. พ.ต.อ.ก้องกฤดาคม กิตติถิระพงษ์ ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ บก.สสท.สทส. พ.ต.ท.หญิง ปฐมา ทักษิณานันท์ พยาบาล (สบ 3) รพ.ตร. พ.ต.ท.หญิง ณิชาภัทร หลงศรีภูมิ สว. ฝอ.8 บก.อก.บช.ก. พ.ต.ท.หญิง ปณิตา ศรศรี อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.2

พ.ต.ท.อัครเดช อินชัย สว.ฝอ.8 บก.อก.ภ.5 พ.ต.ต.ภูริทัศน์ ชัยศร สว.จร.สภ.เมืองตรัง ร.ต.อ.จารุวัฒน์ ใจสุบรรณ์ รรท.สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 ร.ต.อ.ณัฎฐกิตติ์ โยวะผุย รอง สว.สส.สภ.เมืองนครพนม และ ร.ต.อ.ณัฐวรรธน์ ถุนพุฒดม รอง สวป.สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส

ทั้งหมดมีภารกิจหลักสำคัญคือ ป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดการบาดเจ็บล้มตายจากความขัดแย้งของทั้งสองเผ่าพันธุ์ ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และสนับสนุนการยกเลิกสงครามภายในประเทศ

พวกเขาจะต้องไปทำหน้าที่ ฝึกตำรวจท้องถิ่น ตรวจตราความสงบเรียบร้อย สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม หรือตำรวจชุมชนสัมพันธ์

อีกทั้งร่วมเป็นคณะปฏิรูปตำรวจภายในประเทศ

เนื่องจากซูดานใต้เป็นประเทศเกิดใหม่ ภายหลังเผชิญวิกฤติสงครามในประเทศมานานเกินกว่าครึ่งศตวรรษ ก่อนจะแยกตัวออกจากซูดาน เมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา แต่ยังคงเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนามากที่สุดในแอฟริกา มีการขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาล ซึ่งเป็นคนละเผ่าพันธุ์

ถึงต้องมีเจ้าหน้าที่สหประชาชาติลงไปช่วยยุติความขัดแย้ง สร้างสันติภาพไม่ให้ลุกลามนำไปสู่การ “ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”

ถือเป็นการฝึกฝนตำรวจไทยจากการปฏิบัติจริง นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในประเทศที่ยังด้อยโอกาส.

สหบาท

18 เม.ย. 2560 11:27 18 เม.ย. 2560 11:44 ไทยรัฐ