บริการข่าวไทยรัฐ

เขียนเองขัดเอง

ถึงแม้รัฐธรรมนูญฉบับ คสช.จะเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วก็จริง แต่อย่า เพิ่งถามว่าจะมีเลือกตั้ง เมื่อไหร่? วันใด? เดือนไหน? ให้ปวดต่อมทอนซิล

เพราะขั้นตอนต่อไปคือ ต้องทำคลอด พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 10 ฉบับให้เสร็จในอีก 8 เดือน หรือ 240 วัน

เริ่มจากร่าง พ.ร.บ.ลูกรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับที่ อจ.มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ชงใส่พานประเคนให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานซืน

1.ร่าง พ.ร.บ.กกต. และ 2,ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง ฉบับใหม่ที่ “อจ.มีชัย” ออกแบบพิเศษตามสเปก คสช.ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะนักการเมือง และพรรคการเมืองเท่านั้น

หากยังมีผลผูกพันถึงประชาชนชาวไทยทุกคนโดยตรง

“แม่ลูกจันทร์” ขอสรุปสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมืองฉบับใหม่ให้ฟังแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวดังนี้คือ...

ให้พรรคการเมืองที่มีอยู่ก่อน คสช.ยึดอำนาจ ยังคงสภาพเป็นพรรคการเมือง

ให้คณะ กก.บริหารพรรคชุดเดิม ยังเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

และให้สมาชิกพรรคการเมืองที่มีรายชื่อในทะเบียนพรรคการเมืองยังเป็นสมาชิกพรรคเช่นเดิม ฯลฯ

ฟังเผินๆดูเหมือนจะดี แต่ถ้าเจาะลึกรายละเอียดทั้ง 10 หมวด 132 มาตรา แล้วจะต้องครางฮือเป็นนกทึดทือ

เพราะมี “เงื่อนไขใหม่ๆ” ใส่เพิ่มเข้าไปอีกบานตะเกียง

“แม่ลูกจันทร์” ขอโชว์เป็นแซมเปิ้ลเรียกน้ำย่อย 4 ประเด็น

1. พรรคการเมืองที่มีอยู่เดิมทุกพรรคต้องจัดตั้งทุนประเดิมพรรค จำนวน 1 ล้านบาท พร้อมแสดงหลักฐานให้ตรวจ สอบภายใน 180 วัน

2. พรรคการเมืองทุกพรรคต้องจัดประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค และจัดทำอุดมการณ์พรรค และนโยบายพรรคภายใน 180 วัน

3.ให้พรรคการเมืองต้องจัดตั้งสาขาพรรค และตัวแทนพรรคจังหวัดละไม่น้อยกว่า 3 คน ภายใน 180 วัน

4. ให้สมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า 500 คน ต้องจ่ายค่าบำรุงพรรคภายใน 180 วัน

ให้สมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า 5,000 คน ต้องจ่ายค่าบำรุงพรรค (คนละ 100 บาทต่อปี) ภายใน 1 ปี

และให้สมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า 1 หมื่นคนต้องจ่ายค่าบำรุงพรรคให้ครบถ้วนภายใน 4 ปี

พรรคไหนทำตามเงื่อนไขข้างต้นไม่ได้...ต้องยุบพรรคตามกติกา

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าเงื่อนไขที่ “อจ.มีชัย” เพิ่มเข้าไปใน พ.ร.บ.พรรค การเมืองฉบับ คสช. นอกจากทำให้การจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ยากขึ้นกว่าเดิม

ยังทำให้พรรคการเมืองขนาดเล็กๆ ต้องยุบพรรคกันระนาว

ยิ่งกว่านั้น การเพิ่มกฎเหล็ก บังคับประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรค ต้องจ่ายค่าบำรุงพรรคคนละ 100 บาทต่อปี ยังเป็นการจำกัดสิทธิประชาชนผู้มีฐานะยากจนไม่ให้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง (ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี)

“แม่ลูกจันทร์” มองว่ากฎเหล็กใหม่ของ อจ.มีชัย น่าจะขัดแย้ง มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่กำหนดให้บุคคลมีเสรีภาพในการร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง

และส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม “อย่างกว้างขวาง” ในการกำหนดนโยบายพรรคการเมือง ฯลฯ

ข้อสำคัญ “กฎหมายลูก” ต้องไม่ขัด “กฎหมายพ่อ” ทุกกรณี

ระวังกิ้งกือเดินตกท่อ...เดี๋ยวจะหาว่าหล่อไม่เตือน??

“แม่ลูกจันทร์”