วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเดย์ทั่วประเทศ ตรวจเรือประมงฯ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 เม.ย. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ท่าเทียบเรือโรงน้ำแข็งสหะ ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายอุทัย สิงโตทอง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมให้การต้อนรับ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีชาวประมงเกือบ 2 พันลำ ร้องเรียนผ่านสมาคมประมงแห่งประเทศไทย ขอให้มีการตรวจวัดขนาดเรือประมงใหม่ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมประมง กองทัพเรือ

เนื่องจากที่ผ่านมาการออกไปทำประมงต้องแจ้งเข้า-ออกที่ศูนย์ PIPO หากเรือลำจริงไม่ตรงกับทะเบียนจะไม่สามารถออกไปทำการประมงได้ จากการตรวจสอบยังมีผู้ลักลอบกระทำผิด โดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย ดังนั้นทางรัฐบาลจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบการบริหารจัดการเรือที่ใช้ทำการประมง ขนถ่ายสัตว์น้ำ เก็บรักษาสัตว์น้ำตลอดจนเรือที่ใช้ในการสนับสนุนการประมงและเร่งปรับปรุงมาตรการในการควบคุมให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรม

ขณะนี้กรมเจ้าท่าได้มีนโยบายตอกอัตลักษณ์เรือ เพื่อยืนยันความมีอยู่จริงของเรือประมง ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า กรมประมง และ ศปมผ. สำรวจและวัดขนาดพร้อมตอกอัตลักษณ์เรือประมงพาณิชย์และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ฯลฯ ทั้งที่มีและไม่มีทะเบียนเรือฯ ที่เข้ามาร้องเรียนผ่านทางสมาคมประมง สามารถสำรวจได้เพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เริ่มดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบดีเดย์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2560.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 เม.ย. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ท่าเทียบเรือโรงน้ำแข็งสหะ ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 18 เม.ย. 2560 08:17 ไทยรัฐ