วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ล้างทัวร์ศูนย์เหรียญ ผลโพลชี้รายได้ลด

นายชูศักดิ์ จันทนพศิริ รักษาการ ผอ. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยถึงผลการออกแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการโรงแรม, ที่พัก, ร้านอาหาร, ร้านขายของที่ระลึก, ธุรกิจบริการ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 ตัวอย่าง เมื่อต้นเดือน เม.ย.นี้ เรื่องการกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญ เพื่อสำรวจสถานการณ์เศรษฐกิจเชียงใหม่ในภาพรวม เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่าร้อยละ 68.00 เห็นว่ากระทบ เพราะหลังจากมีการกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญ นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเชียงใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ส่วนร้อยละ 32.00 เห็นว่าไม่กระทบ เพราะยังมีนักท่องเที่ยวจีนมาท่องเที่ยวอย่างถูกกฎหมายอยู่

เมื่อถามถึงรายได้จากนักท่องเที่ยวหลังกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญ ร้อยละ 55.30 ไม่กระทบต่อรายได้และธุรกิจ มีนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นมาซื้อสินค้าและใช้บริการอยู่ ร้อยละ 44.70 ตอบว่ากระทบรายได้และธุรกิจ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนลดลง จากการสอบถามถึงปัญหาการกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญ ร้อยละ 40.40 เห็นว่าสำเร็จ รัฐบาลชุดนี้มีความเด็ดขาด ร้อยละ 38.10 ไม่แน่ใจ มาตรการเริ่มได้ไม่นานอาจเห็นผลแค่ชั่วคราว ร้อยละ 21.60 เห็นว่าไม่สำเร็จ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวดจริง

นายชูศักดิ์ จันทนพศิริ รักษาการ ผอ. ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยถึงผลการออกแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการโรงแรม, ที่พัก, ร้านอาหาร, 18 เม.ย. 2560 08:05 ไทยรัฐ