วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กช.กำชับโรงเรียนเอกชนทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รับงบเงินอุดหนุนกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้จากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลของนักเรียน ได้เสนอแนะให้ สช.เร่งทำการทบทวนวิธีการตรวจเงินอุดหนุนให้สามารถแสดงจำนวนนักเรียนที่มาเรียนจริง เพื่อตรวจสอบการเบิกเงินอุดหนุนว่ามีตัวเลขตรงกับจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงหรือไม่ อีกทั้งรายงานโครงการสอบทานการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พบว่าการจัดทำบัญชีของโรงเรียนเอกชนไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สามารถแสดงฐานะการเงินว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ ตนจึงกำชับให้โรงเรียนเอกชนทุกแห่งต้องปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และ สช.อย่างเคร่งครัด.

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้รับงบเงินอุดหนุนกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท 18 เม.ย. 2560 00:58 ไทยรัฐ