วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดแผนศึกษาชาติ

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นั้น สกศ.จะจัดแถลงข่าวเปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 อย่างเป็นทางการ วันที่ 20 เม.ย. นี้ ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี พร้อมทั้งจัดนิทรรศการบริเวณรอบพื้นที่จัดงาน เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ขณะเดียวกัน ยังมีการเสวนาเรื่องการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สู่การปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นโอกาสดี สกศ. จะได้ใช้เวทีนี้อธิบายกรอบของแผนงานต่อสาธารณะ.

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นั้น สกศ.จะจัดแถลงข่าวเปิดตัวแผนการศึกษาแห่งชาติ 18 เม.ย. 2560 00:57 18 เม.ย. 2560 00:57 ไทยรัฐ