วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะวิธีเซฟค่าไฟเซฟชีวิต

“รายงานพิเศษ”-กฟน.พยากรณ์เดือน พ.ค.ใช้ไฟฟ้าสูงสุด

ช่วงฤดูร้อน คนส่วนใหญ่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศ เพื่อคลายร้อน ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นตามไปด้วย และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกๆปี แต่ถ้าเรียนรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีก็จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ระดับหนึ่ง ซึ่งวันนี้คุณชาญ ปัทมะวิภาค ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีข้อมูลและคำแนะนำดีๆมาฝาก

ถาม-แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าปีนี้เป็นอย่างไร

ผอ.ฝ่ายสื่อสาร-จากการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงฤดูร้อนของทุกปีพบว่า ประชาชนจะมีความต้องการการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงฤดูกาลอื่นๆ โดยข้อมูลสถิติความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของ กฟน. เกิดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม ปี 2559 ช่วงเวลา 13.30–14.00 น. เท่ากับ 9,296.57 เมกะวัตต์

สำหรับค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดของปี 2560 อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม คาดว่ามีค่าความต้องการเท่ากับ 9,589 เมกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาจำนวน 292 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 3.14 ยังอยู่ในค่าที่ กฟน.สามารถบริหารจัดการรองรับได้ ส่วนข้อมูลของปี 2560 จนถึงปัจจุบันมีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ช่วงเวลา 14.00-14.30 น. เท่ากับ 8,661.60 เมกะวัตต์ โดยภาพรวมความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนจะสูงขึ้นเฉลี่ยประมาณปีละ 3.14%

ถาม-มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น และมีข้อแนะนำอย่างไร

ผอ.ฝ่ายสื่อสาร-ปัจจัยสำคัญ มี 2 ส่วนคือ คุณภาพอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขอให้เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน เบอร์ 5 เพราะทนและประหยัดไฟ แต่ถ้าเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพต่ำ จะทำให้กินไฟมากขึ้น และไม่ปลอดภัย ส่วนที่ 2 มาจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าไม่ถูกวิธี ซึ่งจากการสำรวจพบว่า 60-70% ของค่าไฟฟ้า มาจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำความร้อน อาทิ หม้อหุงข้าว เตาไมโครเวฟ กระติกน้ำร้อน เป็นต้น และเครื่องใช้ไฟฟ้ามอเตอร์ อาทิ พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องปั๊มน้ำ

วิธีที่จะประหยัดค่าไฟฟ้า ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า เช่น ถอดปลั๊ก ปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง ปรับอุณหภูมิ 25 องศา และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศปีละ 2 ครั้ง ลดความร้อนจากภายนอกด้วยการติดผ้าม่านกันแสง ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ไม่เปิดตู้เย็นบ่อยๆ ไม่กักตุนอาหารในตู้เย็นมากเกินไป ใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดแบบไส้ เป็นต้น

ถาม-กฟน.มีความพร้อมที่จะดูแลมากน้อยแค่ไหน

ผอ.ฝ่ายสื่อสาร-กฟน.มีการใช้เทคโนโลยีสำหรับควบคุมระบบไฟฟ้า SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) /EMS (Energy Management System) โดยนำระบบบริหารงานภาคสนาม FFM (Field Force Management) มาใช้ เพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดไฟตก หรือไฟดับ ทั้งนี้ หากต้องการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องอย่างรวดเร็ว สามารถดาวน์โหลด MEA Smart Life Application ได้ที่ App Store และ Google play โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.1130 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ช่วงฤดูร้อน คนส่วนใหญ่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศ เพื่อคลายร้อน ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นตามไปด้วย และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกๆปี แต่ถ้าเรียนรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีก็จะช่วยประหยัดค่าไฟได้ระดับหนึ่ง 18 เม.ย. 2560 00:38 ไทยรัฐ