วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สอคท.มองตั้งบอร์ดคุรุสภาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สภาเครือข่ายองค์กรครูแห่งประเทศไทย ตั้งสภาครูเป็นกระบอกเสียงปฏิรูปการศึกษา พร้อมมองการแต่งตั้งบอร์ดคุรุสภา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 60 สภาเครือข่ายองค์กรครูแห่งประเทศไทย (สอคท.) จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ "เรื่องสกสค. : สภาครูหรือสภานายใครได้ใครเสีย" ที่ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งแระเทศไทย

นายองค์กร อมรสิรินันท์ ประธาน สอคท. กล่าวว่า จากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 7/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. นับเป็นเวลา 2 ปีแล้ว

เมื่อเร็วๆ นี้ก็ยังมีคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 7/2558 ให้อำนาจ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) สรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการ สกสค.ได้ โดยให้อยู่ในวาระถึง 4 ปี รวมถึงให้ยกเลิกข้อ 8 ของคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 7/2558 คือ เมื่อ คสช.สิ้นสุดลงตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้ว ให้แต่งตั้งกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเมื่อได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้คําสั่งนี้เป็นอันยกเลิกนั้น แสดงว่าเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ สกสค. และอื่นๆ ยังอยู่ยาวต่อไปโดยไม่ต้องสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

“ปัจจุบัน คณะกรรมการคุรุสภามีกรรมการไม่ครบทุกภาคส่วน ทั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 เมื่อกรรมการไม่ชอบด้วยกฎหมาย สิ่งที่ดำเนินการก็ย่อมไม่ถูกต้อง ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีกับคณะกรรมการคุรุสภา และคณะอื่นๆ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ผมจะนำข้อสรุปการเสวนานี้ ยื่น รมว.ศธ.ต่อไป นอกจากนี้ สอคท.จะตั้งสภาครูแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอละ 1 คน มีคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาด้วย”

สภาเครือข่ายองค์กรครูแห่งประเทศไทย ตั้งสภาครูเป็นกระบอกเสียงปฏิรูปการศึกษา พร้อมมองการแต่งตั้งบอร์ดคุรุสภา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 17 เม.ย. 2560 19:27 ไทยรัฐ