วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.พร้อมส่งร่าง ก.ม.ลูก 2 ฉบับ ขู่ สนช.แก้อะไรต้องรับผิดชอบเองด้วย

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมส่งร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ ส่งให้ สนช. พร้อมขู่ สนช.จะแก้อะไรต้องรับผิดชอบเอง

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 60 นายอมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการที่ กรธ.จะยื่นร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 18 เม.ย.ว่า บทบัญญัติของร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับที่จะส่งให้ สนช. ไม่มีการปรับหลักการ หรือรายละเอียดจากที่ได้นำเสนอในเวทีรับฟังความเห็นของพรรคการเมืองไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ประเด็นที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับของพรรคการเมืองร่วมกัน คือ กรณีที่กำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขให้พรรคการเมืองต้องปรับตัว หากไม่ทำให้เสร็จตามเวลาจะได้รับโทษ คือ การยุบพรรค รวมถึงกรณีที่กำหนดให้สมาชิกพรรคชำระค่าบำรุงพรรค ส่วนตัวเชื่อว่าประเด็นรายละเอียดจะไม่ทำให้เกิดปัญหาการยอมรับหรือไม่ยอมรับร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

นายอมร กล่าวอีกว่า ตนยืนยันว่า กรธ.จัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยยึดกับรัฐธรรมนูญเป็นหลัก ไม่ใช่รับฟังพรรคใหญ่มากกว่าพรรคเล็ก หรือทำเพื่ออุ้มพรรคการเมืองใด และวางหลักการให้พรรคการเมืองสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนได้เป็นหลักสำคัญ เราได้เขียนกฎหมาย โดยคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดต่อประเทศ แต่ยอมรับว่า สนช. ยังมีความเห็นที่แตกต่าง หลากหลาย และมีบางประเด็นที่ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหา เป็นเอกสิทธิ์ของ สนช.ที่พิจารณาได้ แต่การแก้ไขรายละเอียดต้องคำนึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมถึงการแก้ไขนั้นจะทำให้ขัดกับรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ และหาก สนช.แก้ไขแล้วมีปัญหา หรือทำให้เสียเวลาหรือเวลายืดเยื้อออกไป สนช.ต้องรับผิดชอบ

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมส่งร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ ส่งให้ สนช. พร้อมขู่ สนช.จะแก้อะไรต้องรับผิดชอบเอง 17 เม.ย. 2560 17:11 ไทยรัฐ