วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บสย.-ธพว.' ค้ำประกันสินเชื่อ ช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุนง่ายขึ้น

ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนง่ายขึ้น บสย. จับมือ ธพว. ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3% ใน 3 ปีแรก ระยะเวลาผ่อนนาน 7 ปี

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. กล่าวว่า บสย.พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสินเชื่อในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และต้องการเสริมสภาพคล่อง กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start up) กลุ่มผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม กลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ หรือมีแนวโน้มการเติบโตสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SMEs 4.0 ในกลุ่มธุรกิจ S-Curve รวมถึงกลุ่มธุรกิจส่งออก หรือขยายธุรกิจในต่างประเทศ

ทั้งนี้ สินเชื่อดังกล่าว มีระยะเวลาค้ำประกัน 7 ปี วงเงินค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดต่อรายไม่เกิน 15 ล้านบาท คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ของวงเงินค้ำประกัน โดยค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 3 ปีแรก รัฐบาลเป็นผู้จ่ายชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทนผู้ประกอบการ ปีแรกชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ในปีที่ 2-3 รัฐบาลจ่ายชดเชยค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตรา 0.75%

สำหรับ คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อดังกล่าว จะต้องเป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อใหม่ และไม่นำไปใช้ชำระหนี้เดิมกับผู้ให้กู้เป็น SMEs ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท ประกอบกิจการที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

ทั้งนี้ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง บสย. และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้น โดยมี บสย.เป็นกลไกสำคัญค้ำประกันสินเชื่อ คาดว่าจะช่วยผู้ประกอบการ SMEs ได้รับสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ 3,000-5,000 ราย สร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 68,700 ล้านบาท หรือ 4.58 เท่าของวงเงินสินเชื่อ

ด้านนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. หรือ SME Development Bank กล่าวว่า โครงการสินเชื่อ SMEs Transformation Loan เป็นโครงการที่ดี และต้องการให้ผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือผ่านนโยบายภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร เพื่อยกระดับผลิตภาพแรงงาน ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนก้าวสู่สากล

รวมถึง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เร่งกระจายโอกาสด้านการพัฒนาศักยภาพ สร้างความมั่นคง เพื่อลดความเลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจและสังคม มุ่งหวังเพียงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ประกอบการได้รับ ทั้งการสนับสนุนด้านเงินทุนและการพัฒนาเติมเต็มองค์ความรู้ครบทุกมิติ เพื่อก้าวสู่ SMEs ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ธพว. ยังเป็นแกนหลักร่วมกับ บสย. และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย” ซึ่งกิจกรรมจะจัดเวียนครบทุกภาค รวม 14 จังหวัดในเดือน พ.ค. 2560 นี้ แบ่งเป็นเดือน เม.ย. 8 จังหวัด คือ ลำปาง นครศรีธรรมราช สงขลา อ.หาดใหญ่ ตรัง เพชรบุรี มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อุดรธานี

ส่วน เดือน พ.ค. มี 6 จังหวัด ดังนี้ สกลนคร ลพบุรี นครปฐม พิษณุโลก ฉะเชิงเทรา น่าน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357 หรือ facebook.com/SMEDevelopmentBank สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจใช้บริการเงินกู้สามารถติดต่อยื่นคำขอกู้ได้แล้ววันนี้ ที่ ธพว. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงเงินทุนง่ายขึ้น บสย. จับมือ ธพว. ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan วงเงิน 15,000 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3% ใน 3 ปีแรก ระยะเวลาผ่อนนาน 7 ปี 17 เม.ย. 2560 16:41 ไทยรัฐ