วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมชัย ชี้ กกต.พร้อมเก็บของ หวั่นปมคุณสมบัติ ทำติดล็อกทางการเมือง

"สมชัย" ห่วงปมคุณสมบัติ กกต.ทำติดล็อกทางการเมือง วอน สนช.พิจารณารอบคอบ หวั่นต้องงัด ม.44 ตามแก้ปัญหา...

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง กล่าวถึงปัญหาคุณสมบัติของ กกต.ปัจจุบัน หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ว่า การที่รัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติกรรมการองค์กรอิสระเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นประเด็นสาธารณะที่ไม่ได้มีผลเฉพาะ กกต. ยังกระทบองค์กรอิสระอื่นๆ ด้วย แต่ของ กกต.จะให้อยู่ต่อหรือไม่ก็แล้วแต่ สนช. คิดว่าทุกคนพร้อมออก พร้อมเก็บของ แต่มีประเด็นที่น่ากังวลใจในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติ แต่เป็นเรื่องบทเฉพาะกาลของร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.กำหนดไว้ว่า เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาวินิจฉัยว่า กกต.ปัจจุบันว่าใครขาดคุณสมบัติ ก็ให้พ้นจากตำแหน่งทันที เช่น วินิจฉัยวันนี้ก็พ้นจากตำแหน่งในวันต่อไปเลย และคำสั่งถือเป็นที่สุด ตรงนี้จะทำให้ติดล็อกของระบบการเมืองไทยทั้งประเทศหรือไม่

อย่างไรก็ตาม เมื่อไปดูขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการสรรหาจะใช้เวลา 30 วัน ดำเนินการสรรหากรรมการมาทดแทน จากนั้นส่งไป สนช.พิจารณาอีก 30 วัน ถ้าเห็นชอบก็มีขั้นตอนเสนอชื่อโปรดเกล้าฯ รวมเบ็ดเสร็จแล้วใช้เวลาอย่างน้อย 75 วัน หรือ 2 เดือนครึ่ง เป็นช่วงระยะที่องค์กรอิสระนั้นจะไม่สามารถทำงานสำคัญอะไรได้เลย หาก สนช.ตีกลับรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอจะทำให้เสียเวลาไปอีกระยะหนึ่ง ปัญหาเหล่านี้จะถือเป็นการติดล็อกทางการเมืองหรือไม่ เป็นเรื่องที่ สนช.จะต้องเป็นคนคิดให้รอบคอบ อยากให้การแก้ไขดังกล่าวแก้ไขได้ในขั้นตอนของการเขียนกฎหมาย มากกว่าต้องมาแก้ไขด้วยการใช้มาตรา 44 หรือออกคำสั่งอื่น ที่ทำให้ดูเหมือนการเขียนกฎหมายนั้นดำเนินการแบบไม่รอบคอบ.

"สมชัย" ห่วงปมคุณสมบัติ กกต.ทำติดล็อกทางการเมือง วอน สนช.พิจารณารอบคอบ หวั่นต้องงัด ม.44 ตามแก้ปัญหา... 17 เม.ย. 2560 14:29 ไทยรัฐ