วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Down the line

“Now, five years down the line, we’re beginning to understand the whole situation in Dirk Hartog Island.”

ผู้อ่านท่านครับ down the line เป็นวลีที่ผู้คนชอบใช้พูดกัน สื่อถึง ต่อมา หรือหลังจากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ประโยคข้างบนนั้นจึงมีความหมายว่า เดี๋ยวนี้ หลังจาก (ทำงานอยู่บนเกาะนี้อย่างติดต่อกัน) หลังจาก 5 ปีผ่านไป เราก็เริ่มเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดบนเกาะเดิร์กฮาร์ตอก

สิ่งใดก็ตามที่อุบัติขึ้น หรือ เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน เราใช้คำว่า in the line of duty เช่นบอกว่า border patrol police dying in the line of duty การตายในหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดน
ส่วนสิ่งที่เราถนัด สนใจ หรือมีความ ชำนาญเป็นพิเศษ ก็ใช้ be in somebody’s line ผมชวน ดร.แฮมิลตัน (Hamilton) ไปร้องเพลง ดร.แฮมิลตันปฏิเสธว่า ไม่เอาดอกครับ การร้องเพลงไม่ใช่สิ่งที่ผมถนัด Singing’s not in my line.

มีฝรั่งมาสมัครงานเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนประถมประจำเมืองกวาดาลาฮารา (Guadalajara) แต่ฝรั่งคนนี้พูดสำเนียงภาษาอังกฤษแปลกๆ ผู้อำนวยการจึงส่งข้อความไปถามตำรวจสันติบาลว่า We need to get some kind of a line on Mr. John Linden. เราอยากจะได้ข้อมูลบางอย่างของนายจอห์น ลินเดน ผู้อ่านท่านครับ get a line on somebody หรือ get a line on something หมายถึงว่า รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคนนั้นหรือสิ่งนั้น นั่นเองครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com

17 เม.ย. 2560 12:06 ไทยรัฐ