วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เต้นเปลือยอกโทษแค่ปรับ คนถ่ายส่งต่อเสี่ยงติดคุก

โดย ทนายเจมส์

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน วันสงกรานต์เป็นวันที่ทำให้ได้พบกับพ่อแม่ ญาติ มิตร ซึ่งนอกจากจะมีการสาดน้ำดับร้อนกันแล้ว สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะทำให้ขาดสติ ยิ่งมีเสียงเพลงมันๆ เร้าใจ รวมถึงมีเสียงเชียร์จากพรรคพวกเพื่อนฝูงที่คอยเชียร์อยู่โดยรอบ จึงอาจจะทำให้สาวๆ ขาดสติจนถึงขั้นจะถอดเสื้อเต้นกันเลยทีเดียว

กรณีผู้ชายถอดเสื้อเต้นในวันสงกรานต์ อาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับ เพราะสังคมไทย ยังพอรับได้ เนื่องจากผู้ชายถอดเสื้อเป็นเรื่องปกติ แต่ในกรณีของผู้หญิงหรือสาวประเภทสอง (โดยเฉพาะท่านที่ได้ผ่าตัดเสริมหน้าอกด้วย) ถอดเสื้อเปลือยอกเต้นโชว์ในวันสงกรานต์ อาจจะเข้าข่ายเป็นการอนาจารนะครับ ทั้งนี้ถ้าผู้ชายไปถอดเสื้อในสถานที่ราชการ หรือสถานที่ของเอกชน หรือสาธารณสถาน ในวันเวลาทำงานปกติ ก็อาจจะเป็นความผิดได้เช่นกันนะครับ

คำว่า อนาจาร คือ การประพฤตินอกแบบ หรือนอกจารีตประเพณี ในลักษณะที่ไม่สมควรทางเพศ หรือลามก น่าบัดสี ทําให้เป็นที่อับอาย เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม

กรณีผู้หญิงหรือสาวประเภทสองที่ถอดเสื้อเต้นโชว์ในวันสงกรานต์ อาจจะมีความผิดข้อหาอนาจาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 อัตราโทษแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือย หรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น ต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

แต่สำหรับผู้ที่บันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วนำไปลงในโลกโซเชียล หรือส่งต่อให้กับเพื่อนผ่านสังคมออนไลน์นั้น อาจจะมีความผิดตามมา โดยมีโทษจำคุกและค่าปรับที่สูงกว่านะครับ เนื่องจากภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวดังกล่าว ถือได้ว่าทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (17) มีความผิดตามมาตรา 287 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 ผู้ใด (1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไป หรือทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ หากภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี หรือครอบครอง เพื่อการค้า ผู้กระทำความผิดในข้อหาเผยแพร่สื่อลามกอนาจารนั้น อาจจะต้องรับโทษหนักขึ้น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/1 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 287/2 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (17) “สื่อลามกอนาจารเด็ก” หมายความว่า วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทำทางเพศของเด็ก หรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่างๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้”

วันสงกรานต์เป็นวันที่มีความสุขของทุกคนนะครับ แต่ก็ควรยึดถือจารีตประเพณีที่ดีงาม  หากสนุกจนเกินขอบเขต หรือผิดกฎหมาย หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น อาจจะพาความเดือดร้อนมาสู่ท่านและครอบครัวได้นะครับ

สำหรับท่านที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com ได้เลยครับ

Facebook: ทนายเจมส์ LK

ทนายเจมส์

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน วันสงกรานต์เป็นวันที่ทำให้ได้พบกับพ่อแม่ ญาติ มิตร ซึ่งนอกจากจะมีการสาดน้ำดับร้อนกันแล้ว สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะทำให้ขาดสติ 17 เม.ย. 2560 11:35 ไทยรัฐ