วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลุกคณะสงฆ์ตื่นตัวรับรัฐธรรมนูญใหม่

สะกิด มส.อย่ามัวแต่นั่งปลง จี้ ผอ.พศ.จริงใจทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา

ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งเอเชีย (สพอ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ตนห่วงว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่คนส่วนใหญ่นับถือจะเกิดการสั่นคลอน ภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกาศใช้ แม้ว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น บางส่วนไม่เป็นที่น่าพอใจของชาวพุทธ แต่ก็ต้องเคารพกติกาของบ้านเมือง แต่สิ่งที่จะทำได้ในขณะนี้ คือ อยากเสนอให้พระมหาเถระและมหาเถรสมาคม (มส.) พิจารณารับรู้สถานการณ์จากนี้ไปว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดทางให้ชาวบ้านเข้าถึงเรื่องของพระง่ายขึ้น โดยเฉพาะทรัพย์สินของวัด ซึ่งทราบว่าขณะนี้นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้เริ่มกระบวนการขอตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของวัดทั่วประเทศจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แล้ว บทบาทของ พศ. ขณะนี้ไม่ได้เน้นสนองงานคณะสงฆ์ หรือช่วยสนับสนุนพระเท่าที่ควร แต่กลับเปิดทางให้ตรวจสอบง่ายขึ้น โดยอ้างว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ขณะที่คณะสงฆ์เองกำลังภูมิใจกับกฎหมายที่คนทั่วไปร่างให้มากกว่าพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ ทั้งที่ความจริงพระพุทธเจ้าให้พระธรรมวินัยไว้เพื่อคุ้มครองคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา

ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบกล่าวอีกว่า การเปลี่ยนบทบาทของ มส.เป็น “มหาเถรสภา” จะเป็นการระดมมันสมองของคณะสงฆ์ให้ร่วมกันบริหารกิจการพระพุทธศาสนาตามหลักพระธรรมวินัย และช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ให้ถูกย่ำยีจนไม่เหลือศักดิ์ศรีเหมือนเช่นทุกวันนี้ได้ ตนรักคณะสงฆ์ จึงอยากแนะนำให้คณะสงฆ์ และ มส.หาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังไม่ใช่นั่งปลงรอวันพระพุทธศาสนาพินาศจากผืนแผ่นดินไทย ขอให้คณะสงฆ์ช่วยกลับมาเข้มแข็งตามหลักพระธรรมวินัย ที่สำคัญฝากถึง ผอ.พศ.ให้ช่วยพระพุทธศาสนาด้วยความจริงใจ โดยเฉพาะบทบาทของพระ วัด ต้องมองจากความเป็นจริง ไม่ใช่ฟังใครที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนา หรือคิดกันไปเอง มิเช่นนั้น จะกลายเป็นว่าชาวพุทธเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาด้วยมือเราเอง.

ผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งเอเชีย (สพอ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ตนห่วงว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่คนส่วนใหญ่นับถือจะเกิดการสั่นคลอน 17 เม.ย. 2560 00:45 ไทยรัฐ