วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"อดุลย์" ประเมินงานกรมหลังสงกรานต์

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า หลังเทศกาลสงกรานต์ตนจะเดินสายไปตรวจเยี่ยมการทำงานของแต่ละกรมและหน่วยงานในสังกัดพม.เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินตามนโยบาย พม.ปี 2560 ที่เร่งด่วน 9 ข้อ นโยบายบริหารการพัฒนา 5 ข้อ และนโยบายการขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด 5 ข้อ รวมทั้งจะรับฟังแผนการทำงานของแต่ละกรมทั้งจุดเน้น แนวทางการขับเคลื่อน รวมถึงเป้าหมายต่างๆ โดยภาพรวมการทำงานของแต่ละกรมที่ผ่านมาถือว่ามีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ ที่ผ่านมาตนก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงานของแต่ละกรมและหน่วยงานในสังกัดมาเป็นระยะ และช่วงระยะเวลา 2 ปีกว่าที่ตนได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง รมว.พม.เชื่อว่าทุกคนก็คงคุ้นเคยกับระบบการทำงานของตนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการวางแผนงาน กำหนดเป้าหมาย และติดตามประเมินผลการทำงานทุกครั้ง.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า หลังเทศกาลสงกรานต์ตนจะเดินสายไปตรวจเยี่ยมการทำงานของแต่ละกรมและหน่วยงานในสังกัดพม.เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินตามนโยบาย พม.ปี 2560 17 เม.ย. 2560 00:42 ไทยรัฐ