วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ช่วยเกษตรคืนกําไรสังคม

“รายงานวันจันทร์”-กปน.จัดเครื่องสีข้าวเพื่อชาวนา

ปีที่ผ่านมาราคาข้าวตกต่ำได้ส่งผลกระทบไปถึงเกษตรกรเกือบทั้งประเทศ ต่อเนื่องถึงเศรษฐกิจทั้งประเทศ ทำให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพยายามร่วมกันหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

การประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง มหาดไทย ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การจัด พื้นที่ให้ชาวนานำข้าวสารมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งรับซื้อ ข้าวสาร จำนวน 26 ตัน เพื่อแจกให้กับผู้ใช้น้ำ ณ สำนักงานประปาสาขาด้วย

และในปีนี้ กปน.ได้ยกระดับการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน ในโครงการ “เครื่องสีข้าวเพื่อชาวนา” ด้วยการจัดหาเครื่องสีข้าว ให้ชาวนาในวิสาหกิจชุมชนในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี และแพร่ เพื่อให้ชาวนาสามารถนำข้าวเปลือกมาสีได้เอง หรือนำมาขายให้ผู้บริโภคได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ อดีตผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า นอกจากภารกิจจัดหาน้ำสะอาดให้ประชาชนแล้ว กปน.ยังมุ่งมั่นสร้างสุข ให้สังคมอย่างรอบด้าน สมกับที่ กปน. ได้บริการประชาชนมาถึง ปีที่ 50 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการคืนกำไรสู่สังคม ช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาล ตลอดจนเป็นการช่วยให้ชาวนาสามารถพึ่งพาตนเองได้

สุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เผยว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ข้าวมีราคาตกต่ำ ชาวนาในพื้นที่ขายข้าวเปลือกได้ในราคาไม่เกิน 8,000 บาทต่อตัน แต่หากชาวนาสามารถสีข้าวได้เอง ก็จะเพิ่มมูลค่าได้ถึงเท่าตัว โดยชาวนา ที่ได้รับเครื่องสีข้าวในครั้งนี้ เป็นชาวนาที่อยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทำให้ กลุ่มฯสามารถแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และขายด้วยตัวเอง เพื่อสร้างรายได้ ให้กับชุมชน

บุญชู วงศ์อนุ ประธานกลุ่มข้าวชุมชน ต.โคกสะอาด อ.หนองแค จ.สระบุรี เล่าว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่ยังมีวิถีการทำนาแบบเดิม ซึ่งมีต้นทุนสูง แต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาใช้สารอินทรีย์ และยิ่ง กปน. สนับสนุนเครื่องสีข้าวชุมชน ก็จะยิ่งลดต้นทุนลงไปได้อีก เป็นประโยชน์อย่างมาก ขณะที่บุญช่วย เต็มร้อ ชาวนาจาก จ.นนทบุรี เผยว่า ปัญหาใหญ่สำหรับชุมชนก็คือ ผลผลิตและปัญหาราคาข้าวตกต่ำ แต่ถ้ามีเครื่องสีข้าวจะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้ เพราะสามารถสีข้าวขายเอง ไม่ต้องผ่านโรงสี ผู้บริโภคก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ไม่สูง

ขณะที่นางนิศากร ภูนาหลวง ประธานกลุ่มเกษตรกรโพธิ์งาม จ.ชัยนาท กล่าวว่า การได้รับเครื่องสีข้าวจากโครงการนี้มีประโยชน์มาก เพราะปกติเกษตรกรจะเก็บข้าวไว้กินเอง แต่ระยะทางจากหมู่บ้าน ไปโรงสีห่างกันหลายกิโลเมตร เครื่องสีข้าวนี้จะช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

เสียงสะท้อนจากทุกๆฝ่าย ทำให้ กปน.มุ่งมั่นดูแลประชาชนให้ดี ยิ่งขึ้น เพราะ กปน.เชื่อว่าองค์กรที่ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม จะสร้างประโยชน์แก่ทั้งองค์กรและผู้รับ และทำให้สังคมเติบโตไปพร้อมกัน.

ปีที่ผ่านมาราคาข้าวตกต่ำได้ส่งผลกระทบไปถึงเกษตรกรเกือบทั้งประเทศ ต่อเนื่องถึงเศรษฐกิจทั้งประเทศ ทำให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพยายามร่วมกันหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร 17 เม.ย. 2560 00:33 ไทยรัฐ